Krypskyting bekjempes med 15 kroner

En lønn på 15 kroner dagen er nok til å få krypskyttere i Kilombero-dalen i Tan­zania til å slutte med illegal jakt og handel med kjøtt fra ville dyr.

29. april 2014

Det er resultatet av et ”valgeksperiment” foretatt av Martin Reinhardt Nielsen og hans kolleger ved universitetet i København. "Resultatene viser at lokale jobber er det mest effektive middelet vi kan bruke til å påvirke krypskytteres valg om å fortsette den illegale virksomheten", forteller Martin Reinhardt Nielsen, som har intervjuet jegere, mellommenn og selgere.

Bøter virker ikke mot krypskyting

Resultatene er publisert i tidsskriftet Conservation Biology og viser også at tradisjonell bekjempelse med bøter og andre sanksjoner har liten effekt på valget mellom krypskyting og andre leveveier.

Kan sikre vern av truede arter

Martin Reinhardt Nielsen håper at forskningen kan være med på å styrke innsatsen mot krypskyting og sikre vern av truede antilopearter som puku og abbotduiker, samt flodhester og elefanter.

Kanskje du er interessert i ...

Les også