Elfenben destrueres

For å stoppe den illegale handelen med elfenben vil Filippinene destruere hele lageret sitt.

4. desember 2013

Kampen mot illegal handel med elfenben skjøt fart i juni, da Filippinene ble det første landet utenfor Afrika som valgte å destruere lageret sitt av elfenben. Filippinene har hatt en nøkkelrolle i den illegale handelen, både som mottaker av elfenben – primært til romersk-katolske religiøse ikoner – og som transittland for elfenben på vei til større markeder. Nå håper man å kunne komme problemet til livs på Filippinene.

Stort svart marked

Kriminelle organisasjoner slakter titusenvis av afrikanske elefanter hvert år og smugler ut støttennene, særlig til Kina, der de skjæres ut til alt fra spisepinner til religiøse figurer. Det finnes et kjempestort og voksende svart marked, som omsetter for ca. 300 millioner kroner i året.

Knust elfenben ved minnesmerke

Arbeidere har sortert støttenner, spredt dem ut og knust dem med en gravemaskin og en veivals. Embetsmenn forteller at de brente restene vil bli gravd ned ved et elefantminnesmerke. "Det filippinske folket vil ikke være medskyldige i en slik massakre, og vi nekter å bidra til denne syklusen av drap", uttalte miljø- og naturvernministeren Ramon J. P. Paje. Samtidig hoper det seg opp hauger av beslaglagt elfenben på lager i mange land i verden.

Kanskje du er interessert i ...

Les også