Elefanter drepes av religiøse årsaker

Religion, eller rettere sagt religiøs kunst, er drivkraften bak krypskyting og den illegale handelen med elfenben.

14. september 2012 av Daniel Nielsen, National Geographic

Over store deler av det afrikanske kontinentet blir elefanter massakrert, og ifølge en undersøkelse som National Gegraphic har foretatt, står krypskyting for 90 prosent av alle registrerte elefantdødsfall i Sentral-Afrika.

Elefantene blir drept på grunn av støttennene, selv om det har vært forbud mot handel med elfenben siden 1989.

Årsaken til den økende krypskytingen har oftest vært knyttet til etterspørselen etter elfenben i Kina. Men nå avslører National Gegraphic at den ulovlige handelen med elfenben i mange land, også Kina, har religiøse årsaker.

National Geographic forteller i oktoberutgaven av magasinet at både den katolske kirken på Filippinene og buddhistene i Thailand og Kina er aktivt medskyldige i den ulovlige elfenbenshandelen. For disse religiøse gruppene er elfenben et symbol på renhet og hengivenhet.

Blomstrende katolsk marked for elfenben

National Geographics Brian Christy rapporterer om et blomstrende katolsk marked for elfenben på Filippinene, og om hvordan en av lederne av landets største katolske erkebispedømme gir ham et smuglertips. Og katolikkenes forkjærlighet for elfenben kan spores hele veien til Petersplassen i Vatikanet, der det er mulig å kjøpe bilder som er skåret ut av elfenben.

Vatikanet har i egenskap av selvstendig stat inngått multinasjonale avtaler mot narkotikahandel, terrorisme og organisert kriminalitet, men har aldri ratifisert det verdensomspennende forbudet mot handel med elfenben.

Elefant med guddommelig status

For buddhistene har elefanten guddommelig status, og i Thailand blir etterspørselen etter elfenben paradoksalt nok holdt oppe av en tro på at utskjæringer i elfenben er en hyllest til både dyret selv og Buddha.

Elefantpasserne kan helt lovlig omsette biter av elfenben fra levende asiatiske elefanter. Men fordi det ikke er mulig å se forskjell på elfenben fra asiatiske og fra afrikanske elefanter, oppstår det en mulighet til å dekke over den ulovlige handelen med smuglet afrikansk elfenben. I National Geographics reportasje blir Brian Christy til og med tilbudt assistanse av en munk til å smugle afrikansk elfenben til Thailand, og Christy får også det rådet at hvis noe går galt og han blir stanset, skal han bare si til myndighetene at han er på vei til et tempel med det.

115 tonn elfenben kjøpt lovlig

I tillegg til å avsløre forbindelsene mellom religiøse ledere og den ulovlige handelen med elfenben er National Gegraphics artikkel kritisk overfor CITES, som er en internasjonal konvensjon for kontroll av handelen med ville dyr over landegrensene. Ifølge Brian Christy legger CITES for stor vekt på beslagene av elfenben når de anslår smugleraktiviteten.

Antall beslag er ikke noe nøyaktig mål for krypskytingens omfang. Det resulterer i skjevfordelte analyser, noe som ifølge Brian Christy har ført til at Kina og Japan i 2008 fikk godkjent et voldsomt oppkjøp av 115 tonn elfenben fra fire afrikanske land. Etterspørselen har ført til at masseslaktingen av elefanter nå har tiltatt i tempo.

Les hele artikkelen

Klikk på Last ned-knappen nedenfor for å lese Brian Christys nådeløse artikkel med bilder av fotografen Brent Stirton.

Når du klikker på Last ned-knappen, blir du bedt om å registrere deg som medlem av natgeo.no. Det tar mindre enn et minutt og er helt gratis.

Video: Krypskyting og elfenben

Kanskje du er interessert i ...

Les også