Ny giftig slange funnet på "hemmelig" sted

En vakker, kraftig slange med olivengrønne øyne er oppdaget i et øde skogsområde i Tanzania.

5. januar 2012 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Den vakre afrikanske trehuggormen med den kraftige kroppen har svarte og gule sikksakkmønstre og gule, hornaktige skjell over de olivenfargede øynene, forteller Tim Davenport, landsjef for Wildlife Conservation Society i Tanzania. Den 60 cm lange slangen ble oppdaget i 2010–2011 i forbindelse med en kartlegging av biodiversiteten i et øde skogsområde i Tanzania.

Denne grønnøyde skapningen er ekstremt sjelden. Dens leveområde i skogen, som allerede er mindre enn 100 kvadratkilometer stort, skrumper inn som følge av utbygging og andre faktorer, sier Tim Davenport. På bakgrunn av dette forventer Tim Davenport at Verdens naturvernunion (IUCN) vil sette slangen på listen over sterkt truede arter.

Slangens tilholdssted holdes hemmelig

Nøyaktig hvor slangen er funnet, holdes hemmelig, blant annet for å beskytte dyret mot kjæledyrsamlere, sier Tim Davenport. Afrikanske trehuggormer er populære som kjæledyr i mange land, og innfanging av dyrene på deres naturlige levesteder er en global tendens i handelen med ville dyr. "Det har en ødeleggende virkning på ville bestander", sier Tim Davenport på sin hjemmeside. "I så stor grad", sier han, "at [handelen med ville dyr] mange steder i Afrika utgjør den største trusselen mot mange arters overlevelse i naturen."

Forskerne vet foreløpig lite om slangens biologi, bortsett fra at den som alle andre huggormer er giftig.

Kanskje du er interessert i ...

Les også