Hvilken slange er verdens giftigste?

Teknisk sett er innlandstaipanen verdens giftigste slange, men andre slanger er farligere.

21. januar 2015 av Michael von Bulow

Hvilken slange er verdens farligste?

Slanger kan være vanskelige å forstå seg på, og det samme gjelder spørsmål om dem.

Da Arocha Musa fra Kampala i Uganda skrev til National Geographic og spurte ”Hva gjør kobraen til den farligste slangen?”, fant vi kjapt ut to ting. For det første anses ikke kobraen for å være verdens farligste slange, og for det andre er det ikke så lett å avgjøre hvilken som er den farligste slangen.

”Hvis man spiller Trivial Pursuit, er svaret innlandstaipanen”, kommer det med et glimt i øyet fra Kate Jackson, som er biolog ved Whitman College i den amerikanske delstaten Washington.

Det skyldes at innlandstaipanen har den sterkeste giften og samtidig sprøyter inn den største mengden gift i offeret når den biter. Innlandstaipanen, som også kalles ørkentaipan, lever i Australia, og ifølge Australia Zoo har den nok gift til å drepe hundre menn med et enkelt bitt.

Slangegift lammer offerets muskler

Når man skal måle styrken til slangegift, bruker man den dødelige dosen (lethal dosage eller LD) som måleenhet. En dose på LD50 er den mengden gift som kreves for å drepe halvparten av en bestand av forsøksdyr, vanligvis mus.

Nervegift fra giftslanger virker ved å lamme offerets muskler, slik at man slutter å puste. Blodgifter hindrer blodet i å størkne. Slangegift inneholder som regel begge komponenter i tillegg til enzymer som bryter ned muskelvevet.

Jo lavere LD50-mengden er, jo mindre gift kreves, og desto kraftigere er giften.

Den australske forskningsenheten for slangegift (Australia Venom Research Unit) har en liste over de 25 slangene som har lavest LD50 og dermed er de giftigste. De fem giftigste på listen er innlandstaipan (Oxyuranus microlepidotus), brunslanger (Pseudonaja), vanlig taipan (Oxyuranus scutellatus), tigerslange (Notechis scutatus) og svart tigerslange (Notechis ater).

Den giftigste slangen er den som biter deg

I virkeligheten er det imidlertid ikke så enkelt. Både Kate Jackson og Steven Seifert, som leder et informasjonssenter for gifter og andre farlige stoffer i New Mexico i USA, understreker at mange andre faktorer enn giftstyrken er med på å gjøre en slange mer eller mindre farlig. Avstanden til nærmeste sykehus og tilgangen på serum spiller dermed også inn.

Eller som Steven Seifert formulerer det: ”Den giftigste slangen er den som biter deg.”

Ifølge organisasjonen Global Snakebite Initiative er slangebitt hvert år skyld i 125 000 dødsfall over hele verden. Folk er mer utsatt for å bli bitt av slanger hvis de arbeider utendørs eller oppholder seg på steder der kontakt med slanger er uunngåelig, sier Steven Seifert.

”I USA er rundt halvparten av bittene tilfeldige, mens den andre halvparten skyldes at folk med vilje omgås slanger”, for eksempel ved å flytte på dem eller forsøke å fange dem, sier han.

I Vest-Afrika trives huggormarten Echis ocellatus blant mennesker, der den lever av rotter i byenes slumområder, forteller Kate Jackson.

Det er ensbetydende med flere slangebitt, ettersom ”mange mennesker går rundt med bare føtter og ikke har tilgang på behandling for slangebitt.”

Den afrikanske hvesehuggormen (Bitis arietans), som er vidt utbredt og svært giftig, er godt kamuflert, noe som øker risikoen for å tråkke på den ved et uhell. Arten skal være den som tar livet av flest mennesker i Afrika.

India er det landet i verden som har størst antall slangebitt og dødsfall som følge av slangebitt. Ifølge en undersøkelse fra 2008, som er offentliggjort i tidsskriftet PLOS Medicine, skyldes det blant annet mangel på kvalifisert legehjelp.

Eksempelvis er den indiske huggormarten Daboia russelii ikke på listen over de giftigste slangene, men likevel er den hvert år skyld i tusenvis av dødsfall i landet, sier Kate Jackson.

Verdens giftigste slange har ingen dødsfall på samvittigheten

I motsetning til dette lever den svært giftige innlandstaipanen midt i den australske ørkenen, der bare et fåtall mennesker ferdes.

På grunn av slangens avsides levesteder og Australias gode infrastruktur, helsesystem og transportmuligheter har arten hittil ingen registrerte dødsfall på samvittigheten.

Kanskje du er interessert i ...

Les også