Grønn slange med rubinøyne oppdaget

En ny gruveslangeart med juvelfargede øyne er funnet i skogene i Sørøst-Asia, sier forskere.

30. mars 2011 av Brian Handwerk, National Geographic News

En ny slangeart, som har fått navnet "grønn gruveslange med rubinøyne" (Cryptelytrops rubeus) er blitt oppdaget i Sørøst-Asia. Slangen lever i skogene i nærheten av Hô Chi Minh og i de lave fjellene i de sørlige delene av Vietnam og Langbian-platået øst i Kambodsja.

I tiden mellom 1999 og 2003 samlet forskere inn grønne gruveslanger i Thailand, Laos, Vietnam og Kambodsja og undersøkte dem i laboratoriet, og på bakgrunn av fysiske kjennetegn og genetiske tester har de identifisert nye arter.

"Vi kjenner bare denne arten fra noen få eksemplarer, og svært få mennesker i verden har sett denne slangen," forteller Anita Malhotra, som er medforfatter til undersøkelsen og molekylærøkolog ved Bangor University i Storbritannia. "Egentlig vet vi svært lite om atferden dens."

Mystiske spisevaner

Spisevanene til den nye arten har vært vanskelige å avdekke, sier forskere.

"Det er svært vanskelig å få informasjon om hva disse slangene spiser,” sier Anita Malhotra. “Slanger har så god fordøyelse at det som er igjen i ekskrementene – hvis man overhodet finner noen – bare er ufordøyelige rester som hår fra pattedyr eller skall og klør fra reptiler.

"Padder er så lette å fordøye at det bokstavelig talt ikke er noe igjen."

Leter etter mat på bakken

Den nye arten oppholder seg enkelte ganger på bakken, der den ofte leter etter mat, legger Anita Malhotra til. "Og de dukker gjerne opp i nærheten av vannløp, så man må gå ut fra at padder utgjør en betydelig del av næringsgrunnlaget.

"Vi vet også at andre beslektede arter spiser små pattedyr, og disse slektningene ligner dem sikkert økologisk sett."

Det er ikke kjent hvor godt slangen vil kunne tilpasse seg andre levesteder, så det er uvisst om den grønne gruveslangen med rubinøynene skal ses på som en truet art. Men Anita Malhotra og hennes kolleger håper at slangen ikke blir offer for samlere av sjeldne dyr.

"Rubiner," som slangene kalles, "kan være svært sårbare overfor dette," sier hun "fordi det er en slik vakker art."

Kanskje du er interessert i ...

Les også