Pingviner inspirerer trafikken

Hvis vi kan imitere pingvinenes bevegelser i pingvinflokken, kan vi kanskje få trafikken til å flyte bedre på veiene.

14. juli 2014

I Antarktis klumper keiserpingvinene seg så tett sammen at det nærmest skaper trafikkaos. Det gjør de for at rugende hannfugler skal kunne holde seg selv og eggene varme nok. Men pingvinene oppfører seg ikke som vi mennesker gjør i trafikkorker. Mennesker agerer som individer mens pingviner beveger seg som en enhet.

Beveger seg i bølger

En gruppe forskere har oppdaget at når én fugl beveger seg – også bare noen få centimeter – fører det til bølger av bevegelse i alle retninger, siden alle de andre pingvinene tilpasser seg flokken.

"Andre dyr samler seg også i flokker, men keiserpingvinene er noe spesielt fordi de forsøker å redusere den innbyrdes avstanden [for å holde varmen]", sier fysikeren Richard Gerum.

Hans modell over pingvinflokker (til høyre) kan muligens på sikt hjelpe oss til å få trafikken på veiene til å flyte bedre. Hvis man kan imitere pingvinenes bevegelser, kan det kanskje føre til en framtid med førerløse biler som kjører i tette rekker bare noen få centimeter fra hverandre.

Bølgen

Bølger av bevegelse gjenskaper en ideell avstand til pingvinene ved siden av.

Kanskje du er interessert i ...

Les også