Naturlige instinkter: Corroboree-frosken

Han bygger et flott elskovsreir til henne. Han synger lange ­serenader for henne. Og han passer unger. Den lille karen på ­2,5 cm er et så godt parti at damene står i kø for å legge egg.

3. desember 2014

Corroboree-frosken parer seg for å overleve

Corroboree-frosken (Pseudophryne corroboree) er en av Australias mest truede padder, og jo mer den parer seg, jo større er sjansen for at arten overlever.

En serenade for livet

I begynnelsen av paringssesongen bruker han bakbeina til å forme mose til en hule i nærheten av et vannhull. Så bryter han ut i et paringshyl som ikke stopper før en hunn gjør sin entré i reiret. Hun legger 15–38 egg, som han gyter sperm utover.

Så drar hunnen igjen mens han blir i reiret. Han fortsetter med paringsserenaden hele sesongen og tiltrekker seg opptil ti hunner. Og han befrukter eggene deres. Så blir han i reiret i 6–8 uker, helt til det oversvømmes av høst- eller vinterregn der eggene klekkes, og rumpetrollene kryr ut.

Tørke truer frosken

Vannhullene kan bli ødelagt av tørke i perioden der rumpetrollene gjennomgår forvandlingen til frosker. Skogbranner ødelegger levesteder, og chytridsoppen, som rammer mange paddearter, kan ta livet av corroboree-frosken før den blir kjønnsmoden.

I dag finnes ca. 50 individer i naturen. Men Melbourne Zoo og Sidneys Taronga Zoo legger som del av et avlsprogram hundrevis av egg i reir i 2014, i håp om at vi også i framtiden kan nyte serenadesangen fra froskene.

Corroboree-frosken

Levested: Subalpine regioner i Kosciuszko nasjonalpark i Australia

Status: Kritisk truet

Fakta: Frosken skiller ut alkaloider fra huden, som er giftige for rovdyr.

Kanskje du er interessert i ...

Les også