Klarer Australia å redde koalaene?

For over 200 år siden var det cirka ti millioner koalaer på den australske østkysten. Nå er det igjen færre enn en tidel. "Koalabestander som en gang var livskraftige og stabile, er i ferd med å forsvinne,” advarer en ekspert.

26. januar 2016 av Mark Jenkins

Koalaen er et av de mest elskede dyrene i verden, men det er kriserammet.

Før europeerne slo seg ned i Australia for over 200 år siden, fantes det rundt ti millioner koalaer på østkysten på en 2500 km lang strekning med eukalyptusskoger.

Koalaene ble jaget på grunn av den praktfulle pelsen og holdt på å dø ut i den sørlige halvdelen av utbredelsesområdet sitt. I den nordlige halvdelen, Queensland, ble det bare i 1919 drept én million koalaer. Etter den siste lovlige jaktsesongen i Queensland i 1927 var det bare rundt 20 000 igjen.

Hunder og motorveier truer koalaen I løpet av de neste femti årene vokste bestanden sakte, men sikkert igjen, bl.a. fordi man flyttet koalaene til nye levesteder. Men så begynte urbaniseringen å gjøre innhogg.

Levesteder forsvant, og sykdommer spredte seg, i tillegg til at hunder og motorveier begynte å utgjøre alvorlige trusler for koalaene.

Siden 1990, da det var rundt 430 000 koalaer i Australia, har antallet sunket drastisk. Det er vanskelig å tallfeste bestandene nøyaktig, og derfor svinger anslagene veldig – fra bare 44 000 hos interessegrupper til hele 300 000 hos myndighetene.

For over ti år siden anslo man at bestanden på Koala Coast – som er et 375 km² stort område sørøst i Queensland – var på 6200 dyr. I dag anslår man at det bare finnes rundt 2000 koaler igjen.

Dyrebare eukalyptustrær ”Koalaene dør fordi de sitter fast i gjerder, blir drept av hunder eller påkjørt av biler, eller ganske enkelt fordi en huseier hogger ned noen eukalyptustrær i bakhagen”, sier Deidré de Villiers, som er en av de ledende koalaforskerne hos miljø- og naturvernmyndighetene i delstaten Queensland.

38 år gamle Deidré de Villiers har i 15 år fulgt koalaer, overvåket bestander, studert årsakene til nedgangen og utarbeidet veiledninger til hvordan man bygger mer koalavennlig.

LES MER: Australias koala sover seg gjennom livet

Deidré de Villiers holder fast på at koalaer og mennesker kan leve side om side i byområder ”hvis bare byplanleggerne er med på å innføre noen foranstaltninger som tar hensyn til koalaene”, f.eks. lavere fartsgrenser på veiene, grønne korridorer og – først og fremst – at man bevarer hvert eneste dyrebare eukalyptustre.

Dessverre har koalaene også andre ting å slåss mot.

Klamydia tar livet av koalaer ”Sykdom er det andre kjempestore problemet”, sier den 42 år gamle dyrlegen Jon Hanger fra dyrebeskyttelsen i Queensland. Jon Hanger har oppdaget at bortimot halvparten av koalabestanden i Queensland kan være rammet av kjønnssykdommen klamydia.

Hos noen ville koalabestander er over 50 prosent av de kjønnsmodne hunnene sterile. Hvor sykdommen kommer fra, vet man ikke, men den angriper urinveier, kjønnsorganer og øyne, og overføres ved paring, fødsler og slåsskamper mellom hannene. Og i motsetning til mennesker dør koalaer ofte av klamydia.

”Koalabestander som en gang var livskraftige og stabile, er i ferd med å forsvinne”, sier Jon Hanger og gir delstatsregjeringen hele skylden.

”Queensland har overhodet ikke gjort noe fornuftig med nedgangen. Forbundsregjeringen er nødt til å gripe handlekraftig inn og få koalaen erklært som utryddelsestruet.”

Dette er et utdrag av en artikkel som ble publisert i blad nr. 5 2012. Du kan laste ned hele artikkelen her:

Kanskje du er interessert i ...

Les også