Isbjørner uten is?

Et isbjørnfossil funnet på Svalbard har vist at isbjørnen evolusjonært sett er en svært ung art.

3. mars 2011 av Eirik Grønningsæter

DNA-analyser som ble offentliggjort i fjor av forskere ved Naturhistorisk museum i Oslo, viste at isbjørnen utviklet seg fra brunbjørnen for ca. 150 000 år siden og deretter raskt tilpasset seg livet på den arktiske drivisen. Nå er det fare for leveområdene dens.

Svalbard er omgitt av havis en stor del av året og er hjemsted for en stor andel av isbjørnbestanden på ca. 3000 dyr i Barentshavet. I de senere årene har klimaendringer medført store temperaturstigninger og mindre havis – og forskerne er bekymret for hvordan det påvirker isbjørnene.

Isbjørnene er avhengige av isen for å jakte på hovednæringskilden sin – selene. De er ikke kresne og eter også gjerne annen mat som hvalkadaver, fugler og egg. De eter til og med planter og tang. "Likevel er det byttedyr med mye spekk som gjør isbjørnen i stand til å lagre opp nok fett til å tåle lange sultperioder og fostre opp unger," sier isbjørnforskeren Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt. Han og kollegene hans utstyrer hvert år noen av isbjørnene på Svalbard med GPS-halsbånd for å følge bevegelsene deres. "Vi har allerede oppdaget mange nye sider," forteller Jon Aars. "Inntil nylig mente man at isbjørnen drog nordover når havisen trakk seg tilbake om sommeren. Selv om det stemmer for mange bjørner, har vi funnet mange isbjørner på Svalbard som velger andre strategier."

Noen lever det meste av livet i et lite område – ofte ved en bremunning der selene holder til. Andre vandrer over enorme områder som kan variere fra bare 1000 km2 til 600 000 km2. Forplantningsforhold later ikke til å ligge til grunn for de forskjellige strategiene. "Studiene kan gi oss mer kunnskap om de truslene isbjørnene står overfor – og om de igjen vil tilpasse seg et nytt levesett i en verden med mindre is."

Kanskje du er interessert i ...

Les også