Hvorfor finnes det ikke tamme sebraer?

Det finnes bare noen få eksempler på ville sebraer som har blitt temmet. Hvorfor er det slik?

30. oktober 2014

Sebraer er – i motsetning til sine nære slektninger hest og esel – nokså aggressive. De har også et bedre perifert syn enn hesten og er derfor vanskelig å fange med lasso. Om det er hele årsaken, er vanskelig å svare på. Det finnes 148 arter av større landlevende pattedyr som vi kunne ha domestisert. Bare 14 av dem – og ingen sebraarter – har blitt domestisert.

Den mest anerkjente teorien er at vi bare har domestisert dyr som kan tilpasse seg et liv som husdyr: De kan overleve på fôr fra mennesker, de vokser raskt, har rolig gemytt, kan formere seg i fangenskap og innordne seg i et hierarki – sebraen har nok hatt sitt vesen imot seg.

Kanskje du er interessert i ...

Les også