Hvilket dyr er farligst for mennesker?

Alt etter hvor i verden du befinner deg, er det forskjellige dyr du må være ekstra oppmerksom på.

6. november 2013

Det er umulig å avgjøre hvilket dyr som er farligst for oss mennesker. Det kommer helt an på omstendighetene. Isbjørnen, tigeren og løven har hvert år menneskeliv på samvittigheten. Isbjørnen i kanskje bare et enkelt tilfelle, hyppigst på Svalbard, mens tigeren er det kattedyret som årlig dreper flest – mellom 10 og 30 mennesker i de indiske tigerreservatene.

Flodhesten tar liv

Flere andre arter er også livsfarlige, blant dem krokodiller og haier. Blant pattedyrene dreper flodhesten i Afrika rundt 100–150 mennesker hvert år – og kanskje er tallet reelt sett langt høyere. Når så mange drepes av flodhester, skyldes det at dyret er svært aggressivt hvis det møter et menneske når det går på land om natten. Flodhesten kan både tråkke og bite ihjel et menneske.

Hold øye med småkrypene

Slangebitt er årlig årsak til langt flere drepte mennesker, kanskje så mange som over ti tusen. Og vi må ikke glemme myggene som sprer sykdommer som malaria og denguefeber, og som fører til at oppimot et par millioner mennesker dør hvert år.

Kanskje du er interessert i ...

Les også