Klima og hvaler truer pingvinbestand

Bestandene av pingviner blir mindre som følge av mangel på krill, som igjen skyldes smeltende havis og en raskt økende bestand av sultne hvaler, viser en ny undersøkelse.

12. april 2011 av Brian Handwerk, National Geographic News

Bestandene av pingviner på den vestantarktiske halvøya og i Scotiahavet er blitt redusert med inntil 50 prosent de seneste tre tiårene, rapporterer forskere.

Problemet ser ut til å være mangel på krill, som er det sjøfuglene foretrekker å spise. Mangelen skyldes stigende lufttemperaturer i området og raskt økende bestander av hvaler.

Overvåket siden 1970-tallet

Fiskeribiolog Wayne Z. Trivelpiece ved National Marine Fisheries Service i California i USA har overvåket kolonier av ringpingviner og adeliepingviner siden midten av 1970-tallet.

Wayne Z. Trivelpiece ringmerker og observerer regelmessig enkeltindivider, og på denne måten har han kunnet avsløre en avgjørende årsak til tilbakegangen: Langt færre unge pingviner overlever den første vinteren på egen hånd fordi de har problemer med å finne krill.

"Rundt halvparten av ungene overlevde på 1970-tallet og midt på 1980-tallet, men nå er det bare ca. en tidel," sier Wayne Z. Trivelpiece.

"Og vi kan se ut fra direkte målinger av krill at det er ca. 80 prosent mindre krill i havet enn for bare 20 år siden. Så sannsynligheten for at unge pingviner finner mat ofte nok til å overleve de første månedene på egen hånd, er sterkt redusert."

Pingviner i fare når krillen forsvinner

Krill er bitte små rekelignende dyr som lever i enorme antall og utgjør en stor del av den antarktiske næringskjeden. På lik linje med flokker av planteetere på landjorden ernærer krill seg på encellede planter som kalles fytoplankton, og ender selv i magen på mange marine rovdyr, deriblant pingviner.

Den lokale kollapsen i krillbestanden skyldes trolig spesielt to faktorer, sier Wayne Z. Trivelpiece.

Den ene er lufttemperaturen i området, som er fem eller seks grader høyere enn de var på 1940-tallet og 1950-tallet. Disse temperaturene er avgjørende for hvor mye is som dannes på havoverflaten.

"Hvis isen ikke dannes lenger, er det heller ikke fytoplankton til rådighet i havisen som vinternæringskilde for den unge krillen som ble klekket sommeren før," forklarer Wayne Z. Trivelpiece. "Uten denne næringen kan ikke den unge krillen overleve."

Er hvalene medskyldige?

En annen medvirkende årsak til at det er mindre krill i havet, er faktisk en solskinnshistorie i dyreverdenen, nemlig de økende hvalbestandene.

"Ut fra de tilgjengelige opplysningene tyder det på at bestander av krilletende hvaler har begynt å komme tilbake, og de øker i antall," forteller Wayne Z. Trivelpiece.

Hvalfangsten i det 19. og 20. århundret gjorde et alvorlig innhugg i bestandene av de gigantiske havpattedyrene, noe som tilsynelatende førte til en oppblomstring av pingviner.

"Vi har ikke gode data fra tiden før 1930-tallet, men det ser i hvert fall ut til at tiden mellom 1930-tallet og 1970-tallet var en periode med et oppsving i antall pingviner, først og fremst fordi konkurransen fra hvalene forsvant."

"Opplysninger om bestandene i denne perioden er stort sett muntlige overleveringer og bygger på grove opptellinger som ble utført av britiske arbeidere i Antarktis. Men selv med så grove anslag er det en enorm forskjell mellom 100 000 pingviner på 1930-tallet og 500 000 eller 600 000 på 1970-tallet."

Havornitolog Steve Emslie har også levert verdifulle beviser på oppsvinget gjennom sine studier av historiske pingvinkolonier. Kjemiske analyser av gamle vevsprøver som eggeskall har vist at adeliepingviner faktisk var fiskeetere før antallet hvaler sank.

"De har først fått krill på menyen i løpet av de siste hundre årene eller så, da hvalene ble tatt ut av systemet og det ble overskudd av krill," sier Wayne Z. Trivelpiece.

Kan pingviner overleve uten krill?

Nå da mengden av krill skrumper inn, reiser det tidligere næringsskiftet hos pingvinene et spørsmål: Kan fuglene gå tilbake til å spise fisk?

"Ut fra hva vi har sett over en periode på 30 år, der krill har hatt en tilbakegang på 80 prosent, har ikke mengden fisk i kostholdet [til pingvinene] økt," sier Wayne Z. Trivelpiece.

"Men fiskebestandene er også blitt overfisket av russiske trålere, så vi vet ikke hvor mye av fisken som er til rådighet for dem på det nåværende tidspunkt."

Undersøkelsen av tilbakegangen i pingvinbestandene kommer i denne ukens utgave av Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kanskje du er interessert i ...

Les også