Oljen i Golfen kan skade hvalhai

Oljeutslippet i Mexicogolfen rammet et vitalt levested for hvalhaier og kan ha drept et ukjent antall av verdens største fisk.

29. september 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Det anslås at 4,9 millioner fat olje (et fat er 159 liter) strømmet ut i et område sør for Mississippi-elvens delta, der en tredel av alle observasjoner av hvalhai i den nordlige delen av Mexicogolfen er gjort de siste årene, forteller forskere.

Den 14 meter lange fisken, som på mange måter fortsatt er en gåte for forskerne, blir av den internasjonale naturbevaringsunionen IUCN (International Union for Conservation of Nature) ansett for å være en truet art.

"Dette utslippet inntraff på det verst tenkelige tidspunktet og på det verst tenkelige stedet for hvalhaier," sier biolog Eric Hoffmayer, som studerer hvalhai ved University of Southern Mississippis forskningslaboratorium ved Golfkysten.

Observasjoner har bekreftet at dyrene ikke kunne unngå oljeflaket på overflaten, der de kjempemessige fiskene søker mat i opptil syv–åtte timer om dagen. Oljen kan ha tettet igjen gjellene hos fiskene og kvalt dem, eller den kan ha forurenset byttedyrene, selv om det ikke er funnet noen døde hvalhaier, legger Eric Hoffmayer til.

"Vi har sett flyfoto med dyr bare få kilometer fra brønnhodet, og de svømte i tykk olje," fortsetter Eric Hoffmayer, som har fått støtte av National Geographic Societys Waitt-program.

"Uansett, hvis disse dyrene har inntatt mat i et område med overflateolje, og de har svelget oljen, er det en avgjort en mulighet for at de er døde og har sunket ned på bunnen. På nåværende tidspunkt har vi ingen anelse om hvor mange dyr som kan være rammet."

Er oljen giftig for haier som filtrerer maten?

Selv om en stor del av oljen i Golfen har forsvunnet fra overflaten, er utslippet ikke over, og forskere forsøker fortsatt å bestemme omfanget av de usynlige innvirkningene på dyre- og plantelivet i Mexicogolfen.

For eksempel kan visse giftige bestanddeler i oljen – i tillegg til de kjemiske løsemidlene som ble brukt under opprensingen – gi problemer på lang sikt for hvalhaier og mange andre arter. Blant annet skader på kjertel- og immunsystemet, understreker forskerne.

Hvalhaien filtrerer en masse vann gjennom munnen og gjellene – opptil 605 000 liter vann i timen – når de spiser mikroskopisk plankton og fisk.

Haien svømmer med munnen på vidt gap og inhalerer planktonholdig vann, som de deretter presser ut gjennom gjellene, mens de små næringselementene blir hengende.

"Det er ingen tvil om at de absorberer forurensede stoffer, også i oppløst form. Hoper det seg opp i vevet, og påvirker det deres helse?" spør biolog Bob Hueter, som er direktør for senteret for haiforskning ved Mote Marine Laboratory i Florida i USA.

For å få svar på det spørsmålet leter mange forskere nå etter spor av polyaromatiske karbohydrater (PAH-er) og andre forurensende stoffer fra oljen i blodet og vevet hos hvalhaier i Golfen.

"Det vil trolig ta flere år å fastslå hvordan sammensetningen av oljen påvirker helsen og fysiologien hos disse dyrene," sier Bob Hueter.

Olje fordriver haier til nye territorier

Forskerne håper at de ved å merke dyrene kan finne ut om utslippet påvirker hvalhaiens atferd i årene som kommer.

Noen observasjoner tyder imidlertid på at hvalhaien allerede har endret noen av vanene sine.

Observasjoner av hai i nærheten av Floridas golfkyst har ført til spekulasjoner om hvorvidt haier og andre store arter som lever i havet, er blitt fordrevet av oljen og har flyttet til mer uberørt nabolag.

I sommermånedene etter utslippet begynte forskere ved Mote Marine Laboratory å registrere gjentatte observasjoner av store havdyr som hvalhai nær kysten. De finnes nemlig vanligvis på mye dypere vann nær kontinentalsokkelen i den østlige delen av Golfen.

"Denne sommeren har det vært uvanlig mange haier og haiarter her på kontinentalsokkelen vest for Florida, blant annet hvalhaier i mye større antall enn vi er vant til å se," sier Bob Hueter.

Disse dyrene kan ha dratt østover for å unngå oljen, selv om ingen kan si det med sikkerhet.

Forskergruppen har merket mange fisker for i tiden fremover å kunne spore deres bevegelser i oljefylte farvann, og for å se om katastrofen får hvalhaiene til å endre atferd.

Kanskje du er interessert i ...

Les også