Hvithaien har rykket inn i Nordsjøen

Det er sett hvithai i Nordsjøen, og forskere rapporterer om at de er kommet til de nordiske farvannene for å bli. Den fryktede haien har altså på kort tid utvidet sitt utbredelsesområde til også å omfatte Nordsjøen.

30. mars 2015 av Gitte Hou Olsen

Aprilsnarr! Dette var en aprilsnarr. Lurte vi deg?

Flere medier har nylig kunnet rapportere om at det er observert hvithai ulike steder i Nordsjøen, og en ny rapport bekrefter at hvithaien er kommet for å bli.

Forskere bekrefter: Menneskehaier i Nordsjøen

Hvithaien er 6–7 meter lang og lever i alle hav i verden, men hører naturlig hjemme under varmere himmelstrøk. Det var flere bekreftede observasjoner i Den engelske kanalen i løpet av 1990-årene, men dette var såkalte streifdyr, som relativt raskt søkte sørover igjen.

Nå er det mye som tyder på at den fryktede hvithaien for alvor er i ferd med å innta farvannene lenger nord.

Internasjonale forskere har nettopp offentliggjort en rapport om situasjonen for verdens haier, og det mest sensasjonelle – sett fra et nordisk synspunkt – er at hvithaien ser ut til å ha etablert en bestand i Nordsjøen. Den stigende havtemperaturen og minkende tilgang på mat i Middelhavet kan være medvirkende årsaker.

Det er ikke helt uventet at hvithaien ser ut til å trives i nordlige farvann. Faktisk er det mest overraskende, ifølge haieksperter, at det ikke har skjedd før. Temperaturen i Nordsjøen burde ikke skremme hvithaien, og det finnes store mengder sel, som er det haien helst jakter på.

Forsikringsselskaper nekter å forsikre dykkere

Hvithaien, som også kalles menneskehai, er en av de tre haiartene som er kjent for å angripe og noen ganger drepe mennesker, og nå forteller yrkesdykkere at de har problemer med å få tegnet ulykkesforsikring.

"Haier i denne klassen utgjør en markant større risiko enn det vi hittil har kjent til i våre farvann", sier yrkesdykker Peter H. Jonassen i Kristiansand – og det kan være årsaken til forsikringsselskapenes endrede kurs på området. Ingen forsikringsselskaper har ønsket å uttale seg om saken.

Kanskje du er interessert i ...

Les også