Haifinner synker i popularitet

Bestanden av hammerhai, makohai og tigerhai er nærmest ikke-eksisterende, noe som skyldes grusomme fangstmetoder pga. etterspørselen etter haifinner, først og fremst i Kina.

8. april 2015

Etterspørselen etter haifinner synker i Kina

Etterspørselen etter haifinner til suppe har i løpet av de siste 30 årene fått noen haibestander til nesten å forsvinne. Det gjelder blant annet hammerhai, makohai og tigerhai. Men ifølge en ny rapport fra naturvernorganisasjonen WildAid kan det være at denne situasjonen nå endrer seg for havets topprovdyr, siden etterspørselen på det største haifinnemarkedet, Kina, er synkende.

Brutale fiskemetoder preger haifinnehandelen

Etter internasjonal kritikk har mange land forbudt haifinnefiske, som er en fiskemetode der man fanger haien, skjærer av den finnene og kaster dyrene tilbake i havet, der de så dør. Noen land har helt forbudt å fange hai kommersielt.

I Sør-Kina, som er sentrum for haifinnehandelen, har salget gått tilbake med 82 prosent siden 2012. Det er et skritt i riktig retning, bort fra grusomhet og for vern, sier Samantha Whitcraft, som er hovedforfatter av den nye rapporten.

Kanskje du er interessert i ...

Les også