Haier brukes til virusbekjempelse

Haier er ikke bare hardføre på utsiden. Et kolesterollignende stoff i haier som kalles squalamin, skal brukes til å bekjempe sykdommer hos mennesker.

22. september 2011 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Et kolesterollignende stoff som finnes i kroppsvevet hos forskjellige småhaier, har vist seg å bekjempe flere virus som forårsaker menneskesykdommer som er vanskelige å kurere, f.eks. denguefeber og hepatitt. Det forteller en ny undersøkelse.

Stoffet kalles squalamin og testes allerede på mennesker som et middel mot kreft og øyesykdommer, og flere hundre mennesker har prøvd det uten å få store bivirkninger.

Den nye undersøkelsen avslører at squalamin også kan avbryte livsløpet til virus og hindre det i å formere seg i både vevskulturer og levende dyr.

Det finnes mengder av medikamenter til behandling av bakterieinfeksjoner, men bare noen få legemidler som er effektive mot virus. De eksisterende antivirusmidlene er svært spesialiserte og målrettet mot hver enkelt virusstamme, men stammene kan lett mutere og bli resistente overfor medisinen.

"Dette er en helt ny metode for behandling av virussykdommer", sier lederen av undersøkelsen, Michael Zasloff, som er direktør for kirurgisk immunologi ved transplantasjonsinstituttet på Georgetown University Hospital i USA.

"Det er svært sannsynlig at vi vil kunne kurere flere sykdommer som vi [for øyeblikket] behandler som kroniske infeksjoner."

"Lyst øyeblikk" for haibasert antivirusmedisin

Michael Zasloff oppdaget squalamin i 1993 mens han lette etter antibakterielle stoffer i haier som er immune overfor visse sykdommer, deriblant alle typer virus.

Han oppdaget at squalamin, som "ikke lignet noe som var beskrevet eller oppdaget tidligere", hemmer veksten av blodkar, og det tyder på at molekylet potensielt sett kan hindre kreftceller i å formere seg.

Forskning på mennesker førte deretter til Michael Zasloffs "lyse øyeblikk", da han innså at squalamin også kan uskadeliggjøre virus, sier han.

"Jeg kunne se [hvordan det virker mot virus], nesten som om det var en film", husker han.

Squalamin er et positivt ladet molekyl, slik at når det trenger inn i en celle, fester molekylet seg umiddelbart "som borrelås" til cellens indre membraner, som er negativt ladet, sier Michael Zasloff.

Dermed får squalamin eventuelle positivt ladede proteiner som er bundet til cellemembranen, til å "hoppe av", et inngrep som ikke skader cellen, forteller Michael Zasloff.

Når et virus trenger inn i en celle, forventer det at disse proteinene er til stede på cellemembranen. Uten dem kan ikke viruset formere seg.

"Vitenskapen kjenner ikke til noe annet stoff som har en slik virkning. Det er en bemerkelsesverdig egenskap", sier Michael Zasloff.

Og tilsynelatende én som har hjulpet haiene i hundrevis av millioner av år, og som kanskje kan forklare hvordan dyrene har lyktes i evolusjonen.

Haiens "antivirusforsvar har vært helt usedvanlig", sier Michael Zasloff. "Den har utviklet et svært bemerkelsesverdig immunsystem og holdt fast på det."

Squalamin virker mot menneskevirus

I undersøkelsen hemmet squalamin infeksjoner med denguefebervirus i menneskelige blodkarceller og infeksjoner med hepatitt B og D i menneskelige leverceller – uten at noen haier ble skadelidende. Haivev er ikke lenger nødvendig for fremstillingen av squalamin, som siden 1995 har vært fremstilt kunstig i laboratorier.

Michael Zasloff og hans kollegaer oppdaget dessuten at squalamin hemmet gul feber og virusene EEEV (Eastern Equine Encephalitis Virus) og MCMV (Murine Cytomegalo Virus) i forsøksdyr. I noen tilfeller ble forsøksdyrene helt friske, forteller undersøkelsen, som ble offentliggjort denne uken i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

Eksisterende squalaminpreparater kan bare trenge inn i celler som har "kjemiske porter" som lar dem komme inn. Det gjelder f.eks. cellene i blodkar, kapillarer og lever. Men et squalaminpreparat vil i teorien kunne bli skreddersydd til å bekjempe et bredt spekter av virus i andre celletyper, sier han.

Resultatene "virker lovende" når det gjelder antivirusmedisin, sier Todd Rider, som er seniorforsker ved Massachusetts Institute of Technologys Lincoln-laboratorium og avdeling for komparativ medisin.

"Foreløpig har forskerne tilsynelatende vist at squalamin er aktivt mot seks virus, men de har også funnet ut at det kan ha en viss giftighet og andre bivirkninger overfor enkelte celletyper i doser som noenlunde tilsvarer de som er nødvendige for å være virksomme mot virus", sier Todd Rider i en e-post.

"Det blir interessant å se hvilke andre virus squalamin er eller ikke er effektivt mot, og om antiviruseffekten kan oppnås uten giftvirkning i alle former for vev."

Lederen for undersøkelsen, Michael Zasloff, sier imidlertid at alle stoffer har en viss giftighet, og at kliniske forsøk vil avsløre hvor trygt legemiddelet er for mennesker.

Ut fra det man nå vet om sikkerheten til stoffet, spår Michael Zasloff at kliniske antivirusforsøk på mennesker vil bli påbegynt om et års tid.

Haier har hatt squalamin i kroppen i 700 millioner år, legger han til. "Nå er det en gave til oss."

Kanskje du er interessert i ...

Les også