Går sjøhester på jakt?

Ved første øyekast ser ikke sjøhesten akkurat ut som noen dreven jeger, men den klarer å fange 90 prosent av byttet den jakter på. Ser man på sjøhesten i et mikroskop, blir hemmeligheten avslørt.

10. juni 2014

Sjøhester ser ut som om de vugger tilfeldig rundt i vannet. De har ikke tenner, og den viktigste næringskilden – små krepsdyr i underklassen Copepoda – er vanskelige å fange. Så hvordan greier den å fange 90 prosent av byttet den jakter på med sin vertikale svømmestil? Det er hodet som gjør det, forteller marinbiolog Brad Gemmell.

Mikroskop avslører sjøhestens hemmelighet

Ved hjelp av et mikroskop med laser og digitalt høyhastighetskamera fant han ut at snuten til sjøhesten gjør det mulig for den å nærme seg byttet uten å skape røre i vannet. Det er avgjørende, for krepsdyrene er blinde og reagerer med flukt på endrede strømforhold. ”Vi oppfatter sjøhestene som langsomme og passive”, sier Brad Gemmell, ”men de er svært effektive rovdyr som greier å leve av en av havets mestre i forsvinningsnumre.

Kanskje du er interessert i ...

Les også