Kan fisk drukne?

Fisk er avhengig av oksygen og kan faktisk drukne.

7. mai 2013

Ja, man kan på en måte godt si at fisk kan drukne selv om det nok er mer korrekt å si at de blir kvalt. Fisk er avhengig av oksygen for å kunne overleve, og der de landlevende virveldyrene bruker lungene til å oppta oksygen fra luften, så bruker fiskene gjellene til å oppta oksygen fra vannet.

Fra gjellene beveger oksygenet seg over i blodet, akkurat slik det hos pattedyr skjer fra lungene. Fiskene er derfor avhengige av oksygen i vannet, og hvis det oppstår det man kaller oksygensvinn, kan fiskene bli kvalt. I våre farvann skjer det f.eks. gjennom forurensing av vannet eller under varme og stille perioder i sommerhalvåret, der strømforhold fører til at en bukt eller en fjord bare får tilført begrensede mengder av oksygenrikt vann.

Noen fisker kan likevel også ta opp oksygen fra luften via kompliserte organer. De snapper luft fra overflaten gjennom et system av organer i munnhulen eller via deler av tarmsystemet. Ålen kan faktisk ta opp oksygen direkte gjennom huden. Kommer en ål ut av vannet, stenger den gjellene slik at de ikke tørker ut. Ved spesielt fuktige og kjølige forhold kan en ål leve i dagevis på landjorden.

Kanskje du er interessert i ...

Les også