Kan fisk bli sjøsyke?

Ja, fisk kan faktisk bli sjøsyke.

7. mai 2013

Sjøsyke oppstår som regel hvis hjernen utsettes for bevegelser den ikke er vant til. Det skjer oftest hvis den ikke kan koble kroppsbevegelsene med det den opplever f.eks. som et skip som vugger, eller en bil som kjører urolig slik at man blir bilsyk.

Det er bl.a. væsken i balanseorganet ved ørene som kommer i bevegelse og sender beskjed til hjernen. Sjøsyken kan avta hvis hjernen venner seg til bevegelsene.

Og fisk kan merkelig nok også bli sjøsyke. De er ikke så sjøsterke som man skulle tro. Det skjer oftest hvis de befinner seg i svært turbulent og urolig vann. Da kan de bli dårlige og kaste opp, akkurat slik vi mennesker gjør det av og til.

Kanskje du er interessert i ...

Les også