Flaggermus fanger fisk!

Glattneseflaggermusen Myotis capaccinii er den første flaggermusarten i Europa som vi vet fanger og spiser fisk, sier forskere.

26. november 2010

Lenge trodde man at den lille glattneseflaggermusen, som veier rundt 9 gram og bare er litt over 42 mm lang, bare levde av insekter. Derfor var forskere overrasket over å finne fiskeben og fiskeskjell i ekskrementene til flaggermusen i 2003. For å finne ut om flaggermusene selv fisker, begynte Joxerra Aihartza ved det baskiske universitetet i Bilbao sammen med noen kolleger å studere dyrenes jakt på mat ved hjelp av små radiosendere.

Nylig fikk gruppen bilder av flaggermusene i ferd med å fange levende fisk. "De flyr lavt over vannet og bruker klørne til å fange fisk som leter etter mat ved overflaten, f.eks. moskitofisk," sier Joxerra Aihartza.

Europas fiskende flaggermus er en truet art

Man har bare kjennskap til en håndfull flaggermus i hele verden som fanger fisk, deriblant den søramerikanske fiskerflaggermusen. Så vidt Joxerra Aihartza og hans kolleger vet er glattneseflaggermusen Myotis capaccinii den eneste flaggermusen i Europa med denne evnen. Til tross for fiskeferdighetene er det enkelte perioder da denne flaggermusen mest spiser vannlevende insekter, sier forskerne. "I noen perioder ernærer de seg mer på fisk, og vi tror det er et spørsmål om mengden av fisk. Det er noe vi studerer nå," sier Joxerra Aihartza.

Denne glattneseflaggermusen kan ses på leting etter mat over våtområder og vannløp – bl.a. kanaler og reservoarer – i hele utbredelsesområdet, som følger middelhavskysten i Marokko, Algerie og Europa og strekker seg inn i Libanon, Jordan og Iran. De største truslene mot artens overlevelse er ifølge International Union for Conservation of Nature vannforurensning, damutbygginger og tap av våtmarker.

"Å finne egnede levesteder er et reelt problem for denne flaggermusen, og i Spania er den en truet art," sier Joxerra Aihartza.

Kanskje du er interessert i ...

Les også