Fisken med det vandrende øyet

Paleobiolog finner opptegnelse over et 50 millioner år gammelt fossil som antyder at moderne flatfisker oppstod ved en plutselig anatomisk forandring.

21. mars 2013

Flatfisker som rødspette ligner på vanlig fisk når de klekkes. Men etter to uker har det ene øyet vandret over hodet til den andre siden. Anatomien deres er så særegen at kritikere av Charles Darwin en gang påstod at flatfisk umulig kunne ha gjennomgått en gradvis evolusjon fordi fisken i et mellomliggende stadium med et øye som bare delvis hadde beveget seg til den andre siden, ville vært dårlig tilpasset forholdene. En biolog foreslo i stedet at moderne flatfisk oppstod ved en plutselig anatomisk forandring.

Inntil 2008 visste man ikke om fossiler som kunne belyse overgangen fra symmetrisk til asymmetrisk fisk. Men så fant paleobiologen Matt Friedman en opptegnelse over et 50 millioner år gammelt fossil der den ene øyehulen hadde flyttet seg opp uten å ha beveget seg helt over på den andre siden.

Da han studerte dataene sammen med et annet lignende fossil av en Heteronectes chaneti, visste han at han hadde funnet det manglende leddet i flatfiskens evolusjonære utvikling.

Matt Friedman håper at det vil øke interessen for fiskefossiler: "De kan kaste lys over hvordan sjeldne spesialiseringer oppstår", sier han.

Kanskje du er interessert i ...

Les også