Antallet små fisker eksploderer

Det er fremdeles store mengder fisk i havet, men det er flest små, viser nye modeller for nedgang i fiskebestander.

28. februar 2011 av Charles Choi, National Geographic News

Det er fremdeles store mengder fisk i havet, men det er flest av de små, hevder nye modeller.

Mens mengden av store rovfisker som torsk og tunfisk er redusert med to tredeler i de siste hundre årene, har små byttefisker som sardiner og ansjoser mer enn fordoblet antallet, viser forskningen.

Overfisking av større arter har ført til en eksplosjon i mindre byttefisker – noe fiskeforskeren Villy Christensen sammenligner med at "når katten er vekk, danser musene på bordet".

Selv om en voldsom økning i mengden av bitte små fisker umiddelbart høres ut som en positiv nyhet for fiskerinæringen, "er det bare noen av disse artene som kan utnyttes", sier Villy Christensen ved University of British Columbia i Vancouver i Canada.

"I mange tilfeller dreier det seg om små arter som det er svært liten interesse for, kanskje bortsett fra til fiskefôr eller fiskeolje."

Rask nedgang skyldes overfisking

Villy Christensen og hans kolleger har analysert over 200 modeller for marine økosystemer over hele verden for å kartlegge fiskebestandene mellom 1880 og 2007. De fant ut at 54 prosent av nedgangen i bestanden av rovfisker har skjedd de siste 40 årene.

"Torsken i Nord-Atlanteren er et klassisk eksempel på den raske nedgangen," forteller han. "I hundrevis av år hadde man et bærekraftig torskefiske – en fangst på i størrelsesorden 200 000 til 300 000 tonn per sesong – og deretter så vi en økning til 700 000 tonn, over det bærekraftige nivået."

"Nå har det gått tjue år, og vi har ennå ikke sett at det tar seg opp igjen."

Villy Christensen legger til at noen kanskje vil si at en nedgang på to tredeler i bestanden av store fisker er nøyaktig det vi trenger for å kunne begrense fisket til et bærekraftig nivå.

"Det stemmer," sier han. Men dette er konservative beregninger, og "vi ser ingen tegn på at nedgangen har stoppet".

Nedgang i store fisker skaper ubalanse

I tillegg kommer at den kraftige økningen i mengden av små fisker kanskje bare er med på å øke en ubalanse i naturen som er skapt ved fraværet av de store fiskene.

"Systemer der rovdyr er redusert i antall, har en tendens til å være ustabile," sier Villy Christensen, som la frem de hittil ikke offentliggjorte resultatene 18. februar på et møte i American Association for the Advancement of Science i Washington D.C. i USA.

"Uten rovdyr er det ingen som kan tynne ut blant syke og svake individer, og vi vet fra systemer på landjorden at dette ofte fører til svært ustabile situasjoner."

En mangel på store rovdyr fører "til økosystemer med mindre biologisk diversitet, er mye mindre motstandsdyktige overfor belastninger som forurensning, klimaforandringer eller forandringer i strømmer eller tilgang til mat", sier Jacqueline Alder, som er koordinator for hav- og kystavdelingen i FNs miljøprogram (UNEP).

"Vi trenger muligens en holdningsendring for å se på fisk som en begrenset ressurs snarere enn et globalt fellesområde," fortsetter Jacqueline Alder, som ikke har medvirket i undersøkelsen.

Klimaforandringer kan påvirke fiskene

Et sentralt område for denne typen modeller ville være å forstå hvordan fiskene kan påvirkes av global oppvarming, legger Jacqueline Alder til.

"Enkle modeller for klimaforandringer peker på at fisk kanskje beveger seg mot kjøligere breddegrader, og vi vet ikke hvordan forholdet mellom rovdyr og byttedyr vil forandre seg som følge av slike endringer i fiskenes utbredelsesområder," forklarer Jacqueline Alder.

"Vi vet også at en økning i temperaturen har innvirkning på hvor mye forurensning enkelte arter tar opp, og det kan med tiden bevege seg opp i næringskjeden og påvirke oss mennesker."

Kanskje du er interessert i ...

Les også