Hvordan vet fuglene hvordan de skal bygge reir??

Fuglenes evne til å bygge rede er medfødt, men noe arter lærer tilsynelatende å bygge finere reder med alderen.

11. april 2013

Alle fugler har en medfødt atferd som er klar til bruk uten at den må læres. Det gjelder f.eks. trekkruter, pardannelse og leting etter mat og for det meste også reirbygging. Evnen til å bygge reir er programmert i genene til hver enkelt fugl og er derfor felles for alle individer av samme art.

Gjennom mange tusen år er fuglenes atferd utviklet i et samspill mellom de arvelige egenskapene og det miljøet de har levd i. Svaner bygger reir på sin måte og musvåker på sin. Noen arter bygger ikke reir i det hele tatt, f.eks. falker og ugler, andre rasker sammen noen pinner, mens noen bygger rene mesterverk.

Hos arter som bygger ekstremt kunstferdige reir, f.eks. stjertmeisen, synes enkelte tillærte reaksjoner også å spille en rolle, selv om den artstypiske reirformen fremdeles opprettholdes. Unge fugler kan bygge et mer sjuskete reir enn eldre, erfarne fugler, og det tyder på at de finere detaljene først må læres ved å prøve seg frem eller kanskje ved å iaktta erfarne artsfeller.

Kanskje du er interessert i ...

Les også