Hvilken fugl flyr lengst??

Hvert år legger mange fugler ut på lange trekk. Men hvilken fugl flyr egentlig lengst?

12. august 2014

Den lille, elegante fuglen rødnebbternen, Sterna paradisaea, som blant annet hekker i Norge, er sannsynligvis den fuglen som foretar det lengste trekket av alle. Selv om den veier under 125 gram, tyder ringmerking og overvåking av fuglen på at kolonier som hekker i Arktis, blant annet på Grønland, foretar et høsttrekk tvers over hele Atlanteren til Vest-Europa og videre langs kysten av Vest-Afrika til farvannene i Antarktis.

Med turen tilbake igjen blir det til minst 70 000 kilometers tur hvert år. Rødnebbternen hekker i kolonier langs kysten. I Europa så langt sør som den nederlandske vadehavskysten og hele veien opp til Arktis, så langt nord som det er åpent hav om sommeren. Fuglen er fredet, men ikke truet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også