Få øye på en fugl

Kjenner du igjen fuglen på bildet eller trenger du noen ledetråder?

3. februar 2015
  1. Denne rovfuglen finnes på alle kontinenter.

  1. Den har et vingespenn på opptil 115 cm, og hunnen, som er størst, kan veie 1,3 kg. Den er grå på oversiden og hvit- og svartstripet under.

  2. Maten dens består særlig av mellomstore fugler som duer, mindre ender, trost og kråke.

  3. Fuglen var lokalt utryddet på grunn av miljøgifter som DDT, bl.a. i Sørøst-Norge. Fra midten av 1980-tallet dukket den opp igjen også der, og i dag antar man at det finnes ca. 2000 reproduserende fugler.

  4. Fuglen har på lik linje med bl.a. jaktfalken og duehauken tradisjonelt vært brukt som jaktfugl.


Proff kikkert

Kjøp et abonnement på National Geographic og få samtidig en profesjonell kikkert, uunnværlig for alle fugleelskere.

Kjøp tilbudet her

/dme:image

Kanskje du er interessert i ...

Les også