Ble fuglene for tunge til å fly da dinosaurene forsvant?

Ny undersøkelse tyder på at forfedrene til ikke-flygende fugler som strutser og emuer kom på bakken først etter at dinosaurene var blitt utslettet for 65 millioner år siden.

15. februar 2010 av Carolyn Barry, Sydney, National Geographic News

Dinosaurenes plutselige forsvinning åpnet for nye, rovdyrfri nisjer, der det var rikelig med mat, og det ikke var nødvendig å fly for å komme raskt unna, sier lederen av undersøkelsen, Matthew Phillips ved Australian National University i Canberra.

Undersøkelsen viser at fuglene fra det tidspunktet ble så kraftige at de ble for tunge til å fly, uansett om de ville eller ikke.

Ved hjelp av fossilt DNA har Matthew Phillips og kollegene hans analysert genomet hos en kjempestor moa, en utdødd, ikke-flygende fugl, som levde i det som i dag er New Zealand.

Gruppen fant ut at moaens nærmeste slektninger var tinamuer – små, bakkelevende fugler som fortsatt finnes i Sør-Amerika – og som stort sett ikke kan fly.

I det meste av kritt (146 til 65 millioner år siden) var Sør-Amerika, New Zealand, Australia og Antarktis samlet som en del av det sørlige superkontinentet Gondwana. For ca. 80 millioner år siden løsrev New Zealand seg fra Gondwana.

Forskerne tror at en av moaens forfedre kanskje hadde fløyet fra et annet sted – kanskje det som senere ble til Sør-Amerika – til New Zealand, der fuglen hoppet ned på bakken og med tiden utviklet seg til moaen.

Hvis de ikke-flygende fuglene utviklet seg art for art, som den nye forskningen tyder på, utfordrer det ifølge undersøkelsen en tidligere teori om at ikke-flygende fugler utviklet seg fra en felles, ikke-flygende forfader.

”Vi visste hvilken enorm innflytelse utslettelsen hadde på dinosaurer, men hadde ikke tilsvarende kunnskaper om fugler og pattedyr,” sier Matthew Phillips. ”Denne forskningen gir en pekepinn om at det var en viktig milepæl i utviklingen av moderne fugler.”

De nye oppdagelsene ser også ut til å løse den gamle gåten rundt hvordan ikke-flygende fugler kunne ende på forskjellige kontinenter.

”Det har vært mange underlige teorier om hvordan angivelig ikke-flygende fugler krysset havets barrierer,” sier Matthew Phillips. ”Men den kjensgjerningen at alle disse fuglene hadde hver sine forfedre som kunne fly, forklarer hvordan de kom frem til forskjellige landmasser – de fløy.”

Forskningsresultatene er offentliggjort i januarnummeret av tidsskriftet Systematic Biology.

Kanskje du er interessert i ...

Les også