Ærfuglen aksepterer redetyver

Hundrevis av islendinger forsyner seg årlig av dunen som ærfuglene fôrer redene med - men fuglene trives utmerket.

5. november 2009

Hver vår bygger over 700 000 ærfugler reir og legger egg på kysten av Island. Samtidig er de en del av en utveksling som har foregått i flere hundre år: Fuglenes varme, verdifulle dun byttes mot høy fra bøndene.

Ca. 400 islendinger, primært på vestkysten, har lov til å høste den dyrebare dunen fra reirene til ærfuglene. Så hver sommer setter bøndene i gang med et nennsomt og pussig ritual. De løfter hunnen opp fra eggene dens og tar fôringen i reiret, som består av dun fra det innerste av fuglens fjærdrakt. Dunen ender i dyner som kan koste opptil 70 000 kr.

Bøndene erstatter dunen med høy, noe fuglene godtar. Ærfuglbestanden har sunket overalt ellers, men på Island er den konstant. Kanskje som takk for at bøndene passer så godt på reirene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også