Forskere nær avsløring av ny art

Den danske forskeren Jean Just har sammen med to andre forskere nettopp avsluttet studiet av de organismene han fant i havet sør for Australia i 1986.

14. november 2014

Mulig funn av ny dyregruppe

I 1986 fant den danske forskeren Jean Just noen hittil ukjente organismer i havet sør for Australia. Nå har han og to andre forskere avsluttet studiet av funnene.

De kaller slekten Dendrogramma, og de to artene som er funnet, for D. enigmatica og D. discoides. ”Vi er sikre på at organismene tilhører dyreriket,” sier Jørgen Olesen ved statens naturhistoriske museum i Danmark, som sammen med Reinhardt Møbjerg Kristensen står bak forskningen. ”Men de passer ikke inn i noen eksisterende dyregruppe, selv om de minner om noen nå utdødde arter. De er på den delen av stamtreet som fører opp til oss”, sier Jørgen Olesen. Men så begynner problemene. ”Det er trolig snakk om en uavhengig, tidlig gren på de flercellede dyrenes stamtre”, sier han.

Da dyrene ble funnet, ble de konservert i formalin. Det bevarer formen, men ødelegger DNA-et. Neste skritt er å finne nye eksemplarer med intakt DNA, slik at forskerne kan komme enda nærmere en forståelse av de små krekene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også