Familien betyr alt for elefanter

Forskere har funnet ut at det kan ha store konsekvenser å tynne ut i elefantflokker. Elefanter er nemlig svært avhengige av å være omgitt av andre elefanter som de kjenner.

3. desember 2014

Elefantene får stressymptomer

Det kan ha store konsekvenser å tynne ut i elefantflokker.

Graeme Shannon og Karen McComb ved University of Sussex i Storbritannia har studert en flokk elefanter som hadde blitt foreldreløse på denne måten, og som deretter ble plassert i Pilanesberg National Park i Sør-Afrika.

Forskerne fant ut at en praksis med å drepe eldre elefanter og flytte de yngre i flokken har svært store følger for atferd og sosial forståelse hos de dyrene som overlever, og det fører til symptomer som er svært lik symptomer som mennesker med posttraumatisk stressyndrom har.

Elefantenes sosiale atferd påvirkes

Sørafrikanske viltforvaltere praktiserte denne formen for uttynning i elefantbestandene fra midt på 1960-tallet til 1995. For å vurdere hvordan dette påvirker elefantene, besøkte de to forskerne familiegrupper i Pilanesberg og i Amboseli nasjonalpark i Kenya, der man ikke har tynnet ut bestandene. De spilte av opptak av rop fra elefanter som hver elefant kjente, og fra noen de ikke kjente – og i alle aldre.

Flokken i Amboseli reagerte som forventet ved å klumpe seg sammen og være på vakt når de hørte rop som advarte om alvorlige trusler, men var roligere når ropene advarte om mindre farer. Elefantene fra Pilanesberg reagerte uten noen klar forbindelse mellom trusselnivå og respons.

Biologene tror at den unormale reaksjonen skyldes både det opprinnelige traumet og tap av rollemodeller. "Fundamentale sider av elefantens komplekse sosiale atferd kan endres markant på sikt," står det i rapporten.

Siden elefanter overfører kunnskap til hverandre, kan den unormale atferden videreføres i generasjoner.

Kanskje du er interessert i ...

Les også