Den voldelige paringen til sort enke

Edderkoppen sort enke (Latrodectus hesperus) har fått navnet sitt fordi hannen ikke alltid overlever paringen.

23. november 2010

Edderkoppen er ca. 15 ganger giftigere enn en klapperslange, men er ikke aggressiv, og friske voksne mennesker kan overleve et bitt. Hunnen er ca. 30 ganger større enn hannen, og de to møtes bare når de skal pare seg. Enkelte ganger dreper og spiser hun ham etter paringen, der hannen faktisk etterlater en kroppsdel i henne.

Ser her om hannen overlever og hva som skjer senere i dette videoklippet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også