Aldrende edderkopper lager skjeve nett

Forskere har begynt å se på de rotete nettene som aldrende edderkopper lager, i håp om å avsløre gåtene om vår egen aldring.

31. januar 2013

Når et edderkoppnett ser litt rotete ut, kan det skyldes at byggekongen med åtte bein har nådd en moden alder.

Aldrende edderkopper har nå fanget forskernes interesse, for virvelløse dyr med en kort livssyklus er gode modeller å studere, forteller Mylène Anotaux ved Nancy-Université i Frankrike: ”Man har brukt bananfluer til å studere nevrologiske sykdommer som Alzheimers. Hvorfor ikke edderkopper?”

Mylène Anotaux har sammenlignet nett fra den europeiske arten Zygiella x-notata og oppdaget at 20 dager gamle edderkoppnett er ensartete og geometriske (nedenfor), mens nettet fra de som er fem måneder og eldre, er uregelmessige og hullete. Kanskje kan edderkopper akkurat som mennesker lide av nevrologiske sykdommer som påvirker fysikken, sier Mylène Anotaux. I så fall kan studiet av edderkopper kanskje avsløre gåtene om vår egen aldring.

Kanskje du er interessert i ...

Les også