T. rex var kanskje kannibal

Den mektige Tyrannosaurus rex hadde ingenting å frykte, kanskje bortsett fra egne artsfrender, viser fossile benrester med gnagemerker.

20. oktober 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Paleontologen Nick Longrich ved Yale University i USA holdt på med å undersøke noen dinosaurknokler fra et funn i delstaten Montana i USA da han la merke til noen dype hakk i knokler som ennå ikke var blitt identifisert.

Hakkene måtte ha blitt satt av et stort rovdyr, forklarer han, og da de mystiske benrestene ble avleiret for 65 millioner år siden, var T. rex det eneste rovdyret på det nordamerikanske kontinentet som var stort nok og utstyrt med tenner som kunne lage slike hakk.

Funnet, som i utgangspunktet ikke var spesielt oppsiktsvekkende, fikk straks et mer makabert skjær da Nick Longrich oppdaget at en av knoklene med bitemerker stammet fra en T. rex, noe som pekte i retning av kannibalisme.

Dette tåbenet "har kjempestore bitemerker etter en rovdinosaur, og den eneste som befant seg der (på det tidspunktet), var T. rex," sier han. "Det var faktisk den eneste konklusjonen jeg kunne trekke."

Ytterligere analyser av flere andre fossilsamlinger ført til at man fant tre andre T. rex-knokler med lignende bitemerker.

Nick Longrich og kollegene har en teori om at de kjempemessige rovdyrene kanskje tydde til kannibalisme nå og da, men man vet heller ikke om dinosaurene gikk inn i kamper med hverandre på liv og død, eller bare kastet seg over andre T. rex-kadavere.

Kannibalismen hos T. rex minner om våre dagers reptiler

Mange av vår tids rovdyr, blant annet fjerne dinosaurslektninger som Komodovaran og krokodille, er kjent for kannibalistisk atferd, særlig overfor eget avkom.

Selv om en slik atferd ikke er godt dokumentert for dinosaurenes vedkommende, mener forskerne at Majungatholus atopus, en 9 meter lang rovdinosaur, mesket seg med et individ fra sin egen art på øya Madagaskar for 65 millioner år siden.

Hans-Dieter Sues, leder for avdelingen for virveldyrpaleontologi ved USAs naturhistoriske museum i Washington D.C., lar seg ikke overraske over at T. rex kanskje hadde smak for sine artsfrender.

"Alle typer kjøttetere ernærer seg av døde dyr som egentlig bare er kjøtt som ligger og venter på å bli spist," sier Hans-Dieter Sues, som ikke selv tok del i undersøkelsen.

"Selv griser, som er både kjøtt- og planteetere, spiser døde griser. Det er da ikke noe uvanlig ved det."

Var spist T. rex levninger etter en dinosaur?

Én viktig påvisning kan avgjøre om det døde T. rex-individet ble drept eller fortært av en åtseleter, bemerker Nick Longrich: De kannibalistiske bitemerkene ser ut til å ha blitt satt en stund etter at døden inntraff.

"Det blir litt som kalkunsteken den femte dagen etter Thanksgiving. Man prøver å skrape av de siste kjøttrestene," sier han. "Hvis tærne var interessante, må kadaveret stort sett ha vært gnagd rent."

Det beviser imidlertid ikke i seg selv at T. rex bare var åtseleter, tilføyer Nick Longrich, som fikk se sin undersøkelse offentliggjort 15. oktober i internettmagasinet PLoS ONE.

"Jeg vil ikke utelukke muligheten for en slags kamp mellom artene," sier han.

"Vi ser det i dag også når dyr som bjørner og løver gjør det av med hverandre. De konkurrerer innbyrdes, og beste måten å bli kvitt konkurrenten på, er å eliminere ham for all fremtid."

Tyrannosaurus rex

En kunstners oppfatning av Tyrannosaurus rex. Illustrasjon: Roy Andersen, National Geographic

Kanskje du er interessert i ...

Les også