Rovdinosaur med kjempeklo funnet

Sjeldne, nyoppdagede fossiler gir ifølge undersøkelse ny innsikt i rovdinosaurenes atferd.

29. september 2011 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Paleontologer har funnet "svært sjeldne", fossile rester av en ny rovdinosaurart som for ca. 76 millioner år siden ble alvorlig skadet i foten, som var utstyrt med en svær klo, sier paleontologer.

Den to meter lange Talos sampsonsi levde i sen krittid, i en regntung "drivhusverden" i Nord-Amerika, som den gangen besto av to kontinenter – Laramidia mot vest og Appalachia mot øst – som var delt av et trangt lavvannssund.

Den er en av få troodontheropoder – små, fugleaktige rovøgler – som er funnet i Nord-Amerika, sier lederen av undersøkelsen, Lindsay Zanno, som er virveldyrpaleontolog ved Field naturhistoriske museum i Chicago i USA.

Kom over fossiler

Ph.d.-student Mike Knell, som fant Talos mens han lette etter fossile skilpadder i den amerikanske delstaten Utah i 2008, "kom over en av de flotteste rovdinosaurene vi har funnet i Nord-Amerika", sier hun.

"Det var et spennende funn for oss som fikk arbeide med den."

Dinosauren er oppkalt etter den mytologiske greske figuren Talos, en bevinget skikkelse som etter sigende kunne løpe like raskt som lynet, samt paleontolog Scott Sampson fra Utah.

Brukte rovdinosauren kloen til å drepe bytte?

Det mest spennende ved Talos er kanskje den skadde andretåen, som har gitt nytt liv til en pågående diskusjon om hva troodoner gjorde med den kjempestore, sigdlignende kloen som de hadde på den tåen, sier Lindsay Zanno.

Paleontologer har hittil gitt vidt forskjellige forklaringer på kloen, for eksempel at den hjalp troodoner med å klatre, at den fungerte som et våpen til å drepe bytte eller bekjempe fiender med, eller at dinosauren brukte den til å holde seg ren.

Da forskerne analyserte den skadde tåen til Talos ved hjelp av en CT-skanner, fant de et merke som tydet på at skaden hadde vært alvorlig og muligens skyldtes et bitt fra et annet dyr.

Hvis dinosauren støttet seg på kloen når den gikk, ville en så alvorlig skade ha fått Talos til å halte på det benet, og det ville igjen ha ført til synlige endringer i skjelettstrukturen, forteller Lindsay Zanno.

I stedet "fant vi det stikk motsatte", sier hun. Skjelettet var i alle andre henseender helt uskadet.

Det underbygger teorien om at rovdinosauren ikke satte kjempetåen i bakken, en antagelse som allerede støttes av rovdinosaurspor som mangler klomerker, forteller undersøkelsen, som ble offentliggjort 19. september i tidsskriftet PLoS ONE.

I stedet har Talos muligens brukt kloen som et redskap til å jage med, for eksempel som fotfeste når rovdinosauren huket seg fast på ryggen av et større dyr, sier Lindsay Zanno. En annen mulighet er at dinosauren i likhet med noen av nåtidens fugler brukte kloen som våpen når den sloss med rivaliserende dinosaurer.

Det "gir oss innsikt i dyrets biologi som vi ikke får fra så mange andre eksemplarer", sier Lindsay Zanno.

Var ny dinosaur altetende?

Det faktum at tåen i det hele tatt var alvorlig skadet, tyder på at dinosauren brukte den som våpen, sier Thomas R. Holtz jr., som er virveldyrpaleontolog ved University of Maryland i USA.

Talos har "trolig ikke fått en slik skade ved å pusse fjærene sine", uttaler Thomas R. Holtz, som ikke har medvirket i undersøkelsen.

På bakgrunn av de nye funnene og tidligere dinosaurspor gjetter Thomas R. Holtz på at dinosauren brukte kloen til å holde fast smådyr og rive i stykker større bytter.

At eksemplaret overlevde skaden, tyder dessuten på at rovdinosauren var altetende, mener Thomas R. Holtz. Da kloen hadde blitt ubrukelig til jakt, måtte dinosauren trolig spise planter eller andre former for føde for å holde seg i live mens den kom seg.

Thomas R. Holtz og hans kolleger har tidligere slått fast at troodoner hadde tenner som lignet mer på tennene til planteetende reptiler enn kjøttetende, legger han til.

Lindsay Zanno tilføyer "Vi kommer aldri til å kunne observere dyrets atferd. Det vil alltid være et diskusjonsemne".

Men "jo flere separate bevistråder vi kan finne som underbygger [våpen]hypotesen, desto sterkere blir den".

Kanskje du er interessert i ...

Les også