Overraskende liten dinosaur funnet

Paleontologer har funnet en overraskende liten Plateosaurus på Grønland.

6. desember 2012

De fossile restene av en overraskende liten Plateosaurus kom for dagen i sommer på Jameson Land på Øst-Grønland. Plateosaurus kunne bli opptil ti meter lang og er den første store slekten av tidlige dinosaurer. For ca. 210 millioner år siden levde den på en enorm slette som strakte seg fra Grønland til Sentral-Europa, der over hundre store dyr er funnet de siste 150 årene, men aldri en unge.

Paleontolog Dr. Nicole Klein ved Bonn Universitet deltok på turen med fem kolleger fra Danmark, Tyskland og Portugal, og hun er fascinert av det lille dyret: "Vi har identifisert en underkjeve og noen ganske komplette føtter av plateosauren allerede i utgravingen. Disse knoklene er klart mindre enn hos de kjente plateosaurene fra Europa, og den kan være det første ungdyret som er funnet. I så fall gir den oss mulighet til å studere utviklingen fra ungdom til voksenliv."

Nå skal skjelettet studeres grundig for å kunne fastslå om det virkelig er en unge. I prinsippet kan størrelsen jo også skyldes at plateosaurer på Grønland var mindre. Ungen blir konservert og utstilt på Geocenter Møns Klint på Sør-Sjælland før den returneres til Grønland.

Kanskje du er interessert i ...

Les også