Truet fjellgorilla i fremgang

Etter å ha vært nær utryddelse har bestanden av fjellgorillaer økt i siste årene.

22. september 2015

Tilbake på 1980-tallet var bestanden av fjellgorillaer helt nede på 620 individer på verdensplan, og fremtiden så mørk ut for våre truede artsfeller.

I dag er tallet oppe i 800. Det høres kanskje ikke så mye ut, men hos WWW Verdens naturfond er begeistringen stor.

I sikkerhet for krypskyting "Selv om antallet ville dyr globalt sett er mer enn halvert i løpet av de siste 40 årene, har vi de siste årene kunnet feire at fjellgorillaene nå faktisk er i fremgang," skriver WWF i en pressemelding.

Hovedårsaken til utryddelsen av fjellgorillaene er avskoging. Menneskets leting etter dyrkbar mark, brensel og tømmer gjør det i økende grad vanskelig for fjellgorillaene å finne mat.

Grunnen til at antallet fjellgorillaer har økt de siste årene, skal finnes i den fredede nasjonalparken Bwindi i Uganda. Der lever mesteparten av fjellgorillaene i fred og ro, og i sikkerhet for krypskyttere og tømmerhoggere.

Kanskje du er interessert i ...

Les også