Orangutanger jaktes på til mat

Hundrevis av Borneo-orangutanger blir jaktet på hvert år i Indonesia for å skaffe mat, eller fordi dyrene utgjør en trussel mot avlingene, viser en ny undersøkelse.

20. november 2011 av Ker Than, National Geographic News

Orangutanger i Indonesia er truet av utryddelse, rett og slett fordi folk spiser dem. Det avslører en ny undersøkelse.

Hundrevis av de store menneskeapene blir jaktet på hvert år for kjøttets skyld, eller fordi de utgjør en trussel mot avlingene i landets Kalimantan-region på øya Borneo. Det viser undersøkelsen, som er foretatt blant 7000 lokale landsbybeboere.

Resultatene av undersøkelsen tyder på at det hvert år blir drept mellom 750 og 1790 Borneo-orangutanger i Kalimantan. Antallet er stort nok til å utgjøre en alvorlig trussel mot orangutangenes fortsatte eksistens i Kalimantan, sier undersøkelsen.

Det finnes to forskjellige orangutangarter, Borneo-orangutang og Sumatra-orangutang. Organisasjonen Verdens naturvernunion – IUCN anser begge arter for å være truet, men den nye undersøkelsen omfatter bare Borneo-orangutanger, som lever i Kalimantan.

Forskere anslår at hvis mer enn én prosent av orangutanghunnene i en gitt bestand blir drept på årsbasis, vil bestanden bli utryddet – et tall som rommer dystre utsikter for menneskeapene i Kalimantan.

Hvis man antar at det blir drept like mange hanner og hunner, blir det årlig tatt livet av mellom 375 og 1550 orangutanghunner. Det er mellom 0,9 og 3,6 prosent av den samlede bestanden av orangutanghunner i Kalimantan.

Mennesker mot orangutanger

Viltøkolog Amy Dickman ved University of Oxford i Storbritannia sier at hun ikke er overrasket over antallet orangutanger som blir drept i Indonesia.

Ikke desto mindre "blir folk ofte overrasket over jaktens omfang", sier Amy Dickman, som står i spissen for et såkalt WildCRU-prosjekt (Wildlife Conservation Research Unit). Prosjektet er finansiert via programmet Big Cats Initiative under National Geographic Society, som eier National Geographic News, og det fokuserer på konflikter mellom mennesker, løver og andre store kjøttetere i Tanzania.

"Folk er svært opptatt av tap av levesteder, og det bør de også være, men det fører ofte til at balansen forrykkes slik at de ville dyrene beveger seg inn i områder som er dominert av mennesker, der de blir årsak til konflikt og svært raskt blir drept."

Problemet er også at menneskene ofte går seirende ut av sammenstøtene med ville dyr, sier Amy Dickman, som ikke har deltatt i undersøkelsen.

"I dag har mennesker langt mer dødelige metoder å reagere med i konfliktsituasjoner", sier Amy Dickman.

"Før kunne de drepe dyr ved hjelp av enkle feller eller spyd, nå har man hjelpemidler som gift, automatrifler og sprengstoff, og det gjør at man kontrollerer dyrene mye mer effektivt."

Sameksistens med ville dyr

Et mulig lyspunkt er imidlertid at det ifølge undersøkelsen bare er et lite antall mennesker som angivelig har drept en orangutang. Undersøkelsen forteller dessuten at flertallet av de menneskene i Kalimantan som dreper orangutanger, bare dreper ett enkelt eller noen få dyr i sin levetid.

"Det tyder på at de fleste av menneskene som dreper, gjør det fordi situasjonen tilfeldigvis oppstår", skriver forfatterne i magasinet PLoS ONE fra 11. november, "og derfor vil det kanskje være relativt lett å overbevise folk om at den typen jakt ikke lenger er samfunnsmessig akseptabelt."

Amy Dickman ved University of Oxford sier at en viktig metode til å sette en stopper for konfliktene mellom mennesker og ville dyr er å gi folk mulighet til fredelig sameksistens med dyrene.

I Tanzania har Amy Dickmans WildCRU-gruppe for eksempel hjulpet landsbybeboere med å skaffe forbedrede innhegninger til husdyr. Dette initiativet har redusert hyppigheten av angrep fra store kjøttetere på husdyr fra gjennomsnittlig to i uken til ingen.

Kanskje du er interessert i ...

Les også