Bonobo-apen løser konflikter med sex

Bonobo-apen sørger for en god og fredelig stemning i flokken ved å inngå i varierte seksuelle aktiviteter.

21. mars 2013 av Gitte Hou Olsen

Bonobo-apen bruker sex til å løse konflikter. Aktivitetene spenner fra kyss på munnen til kjærtegn av kjønnsorganer, penisfekting, hanner som bestiger hanner, og hunner som gnir de oppsvulmede kjønnsorganene mot hverandre i et anfall av søsterkjærlighet.

Bonobo-apen har forvirret oss mennesker helt siden vi første gang oppdaget den på slutten av 1920-tallet. Bonoboene ligner sjimpanser, og de ble da også først kalt dvergsjimpanser. I dag er de anerkjent som en selvstendig art, Pan paniscus. Og atferden deres skiller seg markant fra sjimpansene. For det første har hunnene den høyeste statusen i flokken, og dessuten altså det at de bruker sex som sosialt bindemiddel.

"Sjimpansen løser stridigheter om sex ved å bruke makt; bonobo-apen løser stridigheter om makt ved hjelp av sex", sier biologen Frans de Waal.

Er det gorillaens skyld? En teori gir gorillaen skylden for forskjellen i atferd mellom sjimpansen og bonobo-apen.

Bonobo-apen bor på sørsiden av elven Kongo, og der har det ikke vært gorillaer de siste 1–2 millioner årene. Det betyr at bonobo-apen aldri har måttet kjempe med gorillaen om mat. Når det blir knapt med den typiske sjimpanse- og bonoboføden (frukt, blader og en litt protein fra dyr), kan bonobo-apen i fred og ro ta for seg av gorillarettene, som det finnes rikelig av året rundt (store rørplanter og stivelsesholdige rotknoller). Det kan ikke sjimpansene på den andre siden av elven, og derfor opplever de oftere magre tider.

Det er en avgjørende forskjell som har hatt konsekvenser for den sosiale atferden, forklarer antropologen Richard Wrangham. Fôringsgruppenes relative stabilitet i de større bonoboflokkene betyr at sårbare individer som regel har allierte i enhver gitt situasjon. Slikt legger ofte en demper på maktkamper og slagsmål.

Dessuten gir stabiliteten i fôringsgruppene bonobo-hunnene en annen seksuell rytme. I motsetning til sjimpansehunner er de ikke tvunget av omstendighetene til å være ekstremt tiltrekkende og ekstremt klare til å pare seg med alle mulige hanner i de ganske korte fruktbare periodene. "Hvis man er en bonobo", sier Richard Wrangham, og man lever i en større og mer stabil fôringsgruppe "så kan man tillate seg å gå rundt med opphovnede kjønnsdeler lenge."

Les reportasje om bonobo-apen Klikk på download-knappen nedenfor for å hente reportasjen. Hvis du ikke du er abonnent eller natgeo-medlem, blir du bedt om å opprette en profil. Det tar et minutt og er helt gratis.

Fakta om bonobo-apen

  • Det er 15 000–-20 000 bonoboer igjen i naturen
  • De finnes bare i DR Kongo
  • De finnes bare på sørsiden av elven Kongo
  • De er utryddelsestruet pga. krypskyting og bortfall av levesteder
  • De er fredet av regjeringen i DR Kongo

Kanskje du er interessert i ...

Les også