Aper har også midtlivskrise

Å oppleve en midtlivskrise motiverer kanskje aper og mennesker til å forbedre sine livsvilkår, forteller en ny undersøkelse.

28. november 2012 av Amanda Fiegl, National Geographic News

Det er synd at sjimpanser ikke kan kjøpe sportsbiler. Ny forskning viser at det ikke bare er mennesker som går gjennom midtlivskriser. Sjimpanser og orangutanger opplever også at livsgleden blir mindre omtrent midtveis i livet.

"På overflaten er omstendighetene kanskje forskjellige, men innerst inne har alle tre arter noe til felles som fører frem til dette", sier lederen av undersøkelsen, Alexander Weiss, som er primatpsykolog ved University of Edinburgh i Skottland.

Forskerne bak undersøkelsen ba erfarne dyrepassere for over 500 sjimpanser og orangutanger i dyrehager i fem land om å fylle ut et spørreskjema om trivselen hos hvert enkelt dyr de arbeider med, deriblant dyrenes humør generelt, hvor stor glede dyrene ser ut til å ha av sosialt samvær, og hvor gode de er til å innfri mål, f.eks. å få en populær ting eller plass i innhegningen.

Spørreskjemaundersøkelsen ba også personene om å forestille seg at de selv var dyret og angi hvor lykkelige de i så fall ville være.

Har midtlivskrise noe evolusjonært grunnlag?

Da Alexander Weiss og hans forskergruppe tegnet opp resultatene grafisk, så de en velkjent kurve som hadde sitt laveste punkt midt i dyrets liv, og som deretter steg med alderen igjen. Det er den samme U-formen som har vist seg i en rekke undersøkelser av alder og livsglede hos mennesker.

Sosiale og økonomiske vilkår kan kanskje til dels forklare denne lykkekurven over menneskers livsforløp. Kanskje henger den sammen med justerte forventninger, at vi legger fortidens ergrelser bak oss eller ganske enkelt skaffer oss flere ting etter hvert som vi blir eldre. Men Alexander Weiss har en mistanke om at det kanskje er noe mer primalt med i spillet.

"Vi sier: Ta et skritt bakover og se det i et større perspektiv. Er det noe som tyder på en underliggende evolusjonær årsak?" sier Alexander Weiss. Hans undersøkelse ble offentliggjort i dag i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Det faktum at det samme fenomenet eksisterer hos menneskelige og ikke-menneskelige primater, åpner for en verden av mulige forklaringer."

Midtlivskrise lurer oss

Selv om det typiske bildet på en midtlivskrise generelt er negativt, mener Alexander Weiss at en depressiv tilstand av denne typen kan virke motiverende sett fra en evolusjonær synsvinkel.

Når de er midt i livet, har mennesker og aper ofte tilgang til flere ressuser enn når de er yngre, og det kan gjøre det lettere å innfri mål. Følelsen av misfornøydhet er kanskje naturens måte å motivere oss til å "smi mens jernet er varmt", sier Alexander Weiss.

"Det kjennes nok ganske uutholdelig, men kanskje er det bare hjernen som lurer oss til å forbedre våre livsvilkår og vår situasjon ved å sende et signal om å lette på hekken og få opp farten mens vi er i vår beste alder", sier han. "Og det synes jeg er et svært kraftig og positivt budskap."

Å komme gjennom en midtlivskrise

Kunnskap om at mindre livsglede midtveis i livet er en naturlig – og forbipasserende – del av tilværelsen, vil kanskje kunne gjøre det lettere for mennesker å komme gjennom opplevelsen, sier Alexander Weiss. Kanskje kan det også gjøre dyrepassere bedre i stand til å forbedre livskvaliteten for aper i fangenskap ved å identifisere de alderstrinnene da dyrene kan ha glede av litt ekstra oppmerksomhet eller oppmuntring.

"Jeg tror ikke dette fullstendig oppveier andre forklaringer på aldersrelaterte endringer i livsgleden, men det legger til enda en dimensjon", sier Alexander Weiss.

Alexander Weiss har tidligere studert sammenhengen mellom personlighet og lykke hos både sjimpanser og mennesker og har nå planer om å se nærmere på innvirkningen av faktorer som sex og sosiale grupperinger.

"Jeg håper det vil skape økt oppmerksomhet rundt alt vi kan lære ved å studere vår nærmeste levende dyreslektning."

Kanskje du er interessert i ...

Les også