Alt om adeliepingvinen

Pingvinen er et fascinerende dyr som lever i kolonier med inntil flere tusen fugler og vandrer så langt som 50 kilometer hvert år. Adeliepingvinen er en av flere pingvinarter. Les mer om den her.

20. mai 2015

Adeliepingviner svømmer gjerne langt for et godt måltid

Adeliepingviner lever på det antarktiske kontinentet og på mange små øyer langs kysten av kontinentet. Vinteren tilbringer de ute i havet som omgir den antarktiske pakkisen.

Adeliepingvinene lever av bitte små krepsdyr i havet, blant annet rekelignende krill eller lyskreps, men de spiser også fisk og blekksprut. Det finnes eksempler på at de dykker så dypt som 175 meter på jakt etter bytte, men for det meste jager de på langt mindre dyp.

På lik linje med andre pingviner er adeliepingviner elegante og effektive svømmere. Sammenlagt kan de bevege seg så langt som 300 km for å skaffe seg mat.

I vårens hekkesesong i oktober søker de inn mot den antarktiske klippekysten, der de lever i store samfunn som kalles kolonier. Slike grupper kan bestå av tusenvis av fugler.

Når de er kommet inn på fastlandet, bygger adeliepingvinene reder og fôrer dem med småstein. Selv om de på landjorden beveger seg med sin velkjente vralting som er karakteristisk for pingviner, er de i stand til å tilbakelegge store avstander til fots. Tidlig om våren, før de store isflatene begynner å bryte opp, må de noen ganger vandre så langt som 50 km fra redeplassene på land til de kommer til åpent vann.

Hanner og hunner ligner hverandre til forveksling

Adeliepingvinenes hanner hjelper maken sin med å fostre opp ungene, og med mindre man ser grundig etter, er det nesten umulig å skjelne de to kjønnene fra hverandre. De veksler på å sitte på eggene for å holde dem varme og beskytte dem mot rovdyr. Når det er knapt med mat, er det enkelte ganger bare den ene av de to ungene som overlever.

Etter ca. tre uker kan foreldrene la ungene være alene, selv om ungene ofte samles i grupper, der de er tryggere. Når de er rundt ni uker gamle, begynner de unge pingvinene å svømme rundt på egen hånd.

Kalde fakta

Art: Fugl Føde: Kjøtteter Gjennomsnittlig levetid i naturen: Opptil 20 år Størrelse: 70 cm Vekt: 4–5,5 kg Gruppenavn: Koloni

Visste du at ...? Voksne adeliepingviner er blitt observert mens de stjeler stein fra naboredene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også