Fremtidens flytende byer

Fantasifulle grønne boligprosjekter fra en undersjøisk havskraper til flytende byer kan være svaret på trusselen om stigende verdenshav.

En flytende, økologisk by som ligner et cruiseskip.
William Erwin & Dan Fletcher - eVolo
En flytende, økologisk by som ligner et cruiseskip.

Seascraper er utropt til fremtidens boligkonsept og er ett av en rekke forslag til bærekraftige, flytende byer.

Med en verdensbefolkning på over sju milliarder, en voldsom tilstrømning til storbyer og økt risiko for oversvømmelser og stigende verdenshav er flere og flere arkitekter og oppfinnere tilsynelatende i ferd med å kutte forbindelsen til landjorden.

Seascraper, som er et selvforsynt samfunn med boliger, kontorer og rekreasjonsområder, er ifølge designerne utformet med tanke på å dempe byenes voksesmerter.

Fartøyets energiforsyning skal etter planen skaffes til veie ved hjelp av undervannsturbiner som drives av undersjøiske havstrømmer, og av en folie av solceller som kan fange solenergi. Det hvelvede skroget vil kunne samle opp regnvann og slippe gjennom dagslys til de lavereliggende delene. Ferskvannet kommer fra et avsaltingsanlegg om bord som behandler og resirkulerer regnvannet.

Den grønne innretningen vil ifølge den amerikanske designgruppen også kunne hjelpe dyrelivet i havet. En flytende base, som fungerer som et rev, avgir fiskefôr i form av næringsstoffer som pumpes opp av dyphavet.

Påmelding nyhetsbrev

Gratis nyhetsbrev fra National Geographic.

Registrer deg, så får du hver uke:

  • Underholdende videoer
  • De nyeste artiklene
  • Ukens galleri

NYTT BLAD Uskyldig dømt?

Rettsmedisinske bevis som fingeravtrykk og hårstrå er ikke så pålitelige som vi har trodd. Hvor mange kan være dømt på feilaktige bevis?

Delta i Lesernes blinkskudd

Delta her i National Geographics månedlige fotokonkurranse. Vinneren får bildet sitt i National Geographic. Hver måned er det et nytt tema.


Copyright © 2009 Bonnier Publications