Plantevernmiddel får hannfrosker til å legge egg

Den såkalt gravide mannen har fått selskap, for av de vanligste plantevernmidlene i USA kan få hannfrosker til å legge egg, viser ny undersøkelse

11. mars 2010 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Atrazine, et meget brukt plantevernmiddel i jordbruket i USA, forstyrrer endokrinsystemet og dermed mange dyrs forplantningssystem.

Tidligere har forskningen påvist at atrazine kan gi amfibier av hannkjønn feminine egenskaper. Hannfrosker som utsettes for atrazine, har blant annet et lavere testosteronnivå, produserer mindre sæd, legger om paringsvanene og velger hanner fremfor hunner.

Nå har forskerne oppdaget at kjemikaliet forvandler hannfrosker til fullt ut funksjonsdyktige hunner - og at stoffet kanskje bidrar til en redusert bestand av amfibier over hele verden.

Atrazine “fortsetter å dukke opp”

For å undersøke virkningen av kjemikaliet alte Tyrone Hayes, som ledet undersøkelsen, opp 40 afrikanske sporefrosker med maskuline gener i en oppløsning som inneholdt 0,003 % atrazine. Froskene oppholdt seg i oppløsningen fra klekking til voksen alder. Fire av de voksne froskene - altså hele 10 prosent - utviklet seg til noe som lignet på helt normale hunner.

Tyrone Hayes, biolog ved University of California i USA, og kollegene dissekerte to av de fire og fikk det bekreftet at de hadde eggestokker, men likevel hadde beholdt et maskulint DNA. De to andre froskene paret seg med hanner og la egg som ble klekket og utviklet seg til voksne frosk. Alt av avkom hadde maskuline kromosomer og så ut til å være sunne og friske.

Av de atrazineeksponerte hannene som ikke utviklet eggstokker, var 80 % ikke i stand til p produsere sæd.

Tyrone Hayes, som i egenskap av lovende forsker får støtte av National Geographic, sier at han også er temmelig overrasket over de mange bivirkningene ved plantevernmidlet.

"Som forsker tenker man alltid at det må finnes en alternativ forklaring," uttaler han. "Men det er atrazine som hele tiden dukker opp."

Virkninger på mennesker?

Selv om det har vært få undersøkelser av dette kjemikaliets innvirkning på mennesker, har nyere forskning knyttet atrazineeksponering til forekomster av brystkreft.

Miljøbyrået (EPA) i USA har nylig kunngjort at man vil gjøre en ny undersøkelse av atrazine - som har vært forbudt solgt i EU siden 2004 - for å fastslå mulige skadevirkninger på mennesker.

Kanskje du er interessert i ...

Les også