Zombiemaursopp under angrep

Regnskogens maur angripes av en sopp som overtar hjernen deres og vokser ut av hodet. Men mauren har en uventet alliert: en annen sopp.

10. mai 2012 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Ifølge insektforsker David Hughes er regnskogbunnen full av likene til "zombiemaur", som er infisert med en sopp. Det fikk entomologene (insektforskerne) til å tenke: Hva gjør de heldige maurene som ikke forvandler seg til zombier?

Jo, ifølge forskerne viste det seg at mauren har en uvitende alliert: en annen sopp som "kastrerer" zombiemaursoppen.

Zombiefiseringen av mauren begynner når en Ophiocordyceps-sopp treffer et insekt med sporene sine. Snyltesoppen tar gradvis kontroll over maurens hjerne og fører insektet til et kjølig, fuktig sted. Deretter tar soppen livet av mauren, og det vokser fruktlegemer ut av maurens hode, som sprer flere sporer.

"Går man ut i skogen, finner man store ansamlinger av disse kadaverne", sier lederen av undersøkelsen, David Hughes ved Pennsylvania State University i USA.

"Derfor skulle man tro at det var svært risikabelt for mauren å løpe rundt på skogbunnen. Den må være fullt av sporer fra denne soppen."

Det er imidlertid ikke tilfellet, oppdaget David Hughes og kollegene hans.

Ved å kombinere data fra brasilianske zombiemauransamlinger med tidligere undersøkelser av tilsvarende ansamlinger i Thailand fant forskerne ut at en foreløpig ikke navngitt sopp holder zombiemaursoppen i sjakk.

"De aller fleste blir satt ut av spill" av den andre soppen", sier David Hughes.

Den soppdrepende soppen "kastrerer" kjemisk sin zombieskapende slektning, forklarer David Hughes – og det på en svært effektiv måte.

Forskernes analyser viste at bare 6,5 prosent av prøvene av zombiemaursoppen var i stand til å danne sporer – noe som innebærer at den ikke navngitte soppen i stort omfang hindrer Ophiocordyceps i å spre seg.

David Hughes sammenligner situasjonen med formeringen hos eiketreet. "Av alle de små eikenøttene dør flesteparten – bare noen få klarer å bli modne", sier han.

"Det foregår daglig massevis av slike smarte samspill i skogen", tilføyer David Hughes, "og jeg synes vi burde studere dem mer inngående."

Undersøkelsen av sopp-mot-sopp ble offentliggjort 2. mai i magasinet PLoS ONE.

Kanskje du er interessert i ...

Les også