Bilder: Snåle havdyr funnet

Trollhummer, hårete krabber og Mikke Mus-blekksprut er noen av de snåle havdyrene som ble funnet ved en undersøkelse av undersjøiske vulkaner og kløfter nylig.

19. juni 2012 av Christine Dell'Amore, National Geographic News

Vitenskapsfolk har observert en rekke snåle havdyr i løpet av en tre uker lang ekspedisjon gjennom fire dyphavsområder langs vulkanfylte Kermadec Ridge.

Det undersøkte området dekket 9840 kvadratkilometer og omfattet undersjøiske fjell, kontinentalskråninger, kløfter og områder med hydrotermiske brønner der det strømmer ut varmt vann og gasser fra undersjøiske vulkaner.

Undersøkelsen fant en rekke kjente arter fra andeskjell til kjempemuslinger i tillegg til noen potensielt nye arter, sier biolog Malcolm Clark via e-post.

"Generelt bekreftet undersøkelsen vår teori om at de biologiske samfunnene i de fire dyphavsområdene ville være forskjellige", tilføyer ekspedisjonens leder Malcolm Clark ved New Zealands institutt for vann- og atmosfæreforskning.

Forskningen kastet dessuten nytt lys på dyphavet, som "til en viss grad er ute av øye, ute av sinn", sier Malcolm Clark.

"Hvis vi skal sikre at dyphavets økosystemer ikke lider for stor overlast på grunn av faktorer som bunntråler eller utvinning av mineraler, trenger vi kunnskap om hvilke dyr, som lever her, og hvor sårbare de er overfor påvirkning utenfra."

Kanskje du er interessert i ...

Les også