Hannelefanter i flokk

Hannelefanter har ord på seg for å være einstøinger, men nye observasjoner tyder på at de er mer sosiale enn som så.

Hannelefantene fletter snabler – et tegn på vennskap og tillit.
O’Connell & Rodwell
Hannelefantene fletter snabler – et tegn på vennskap og tillit.

I elefantenes matriarkalske verden er hannelefantene best kjent for å være einstøinger. Mens hunnene hele livet bevarer en tett tilknytning til en familiegruppe, forlater hannene gruppen. Noen ganger slår de følge med en annen hannelefant eller samler seg i løse grupper med flere andre.

Eller gjør de det? Atferds­biolog Caitlin O’Connell-Rodwell ved Stanford University har gjennomført en undersøkelse i Etosha nasjonalpark i Namibia som gikk over seks år. Hun observerte langvarige grupperinger blant en fast gruppe av unge, voksne og eldre elefanter i alderen opptil 55 år. De eldre hannelefantene fungerer som mentorer og meglere og sørger for å opprettholde et strengt sosialt hierarki der de lavest rangerte holdes under kontroll når hormonene raser, og konflikter lurer under overflaten.

I det ofte tørkerammede Namibia kommer rangordenen tydeligst til uttrykk når vann er en mangelvare. ”I tørre år er hakkeordenen til alles fordel,” sier Caitlin O’Connell-Rodwell. ”Alle kjenner sin plass.” De unge bøyer seg ofte for de eldre – på den måten får alle drikke litt i god ro og orden.

Påmelding nyhetsbrev

Gratis nyhetsbrev fra National Geographic.

Registrer deg, så får du hver uke:

  • Underholdende videoer
  • De nyeste artiklene
  • Ukens galleri

NYTT BLAD Uskyldig dømt?

Rettsmedisinske bevis som fingeravtrykk og hårstrå er ikke så pålitelige som vi har trodd. Hvor mange kan være dømt på feilaktige bevis?

Delta i Lesernes blinkskudd

Delta her i National Geographics månedlige fotokonkurranse. Vinneren får bildet sitt i National Geographic. Hver måned er det et nytt tema.


Copyright © 2009 Bonnier Publications