Galleri: Den iberiske gaupen

Ikke siden sabeltigerens tid har en katteart dødd ut. Verdens mest truede katt kan bli den neste.

24. mai 2010

Ikke siden sabeltigerens tid har en katteart dødd ut. Verdens mest truede katt kan bli den neste. Foto: Pete Oxford og Reneé Bish

Elanio, en ett år gammel hann i Sierra de Andújar nasjonalpark i Spania, hopper over et ”rovdyrsikret” gjerde. Det er bygd for å holde andre kaninetende dyr som rev og villsvin unna så bare kattene kan hoppe over, og det beskytter et fôringsområde der det er satt ut byttedyr.
Det er en drastisk forholdsregel å gi kattene ekstra føde, men nå er det livsnødvendig: Gauper formerer seg ikke hvis det er for få kaniner. Mens en kanin om dagen kan brødfø en enkelt gaupe, trenger en mor med unger to eller tre av dem.
Det er fremdeles moren til Elanio som bestemmer, men snart vil han dra ut for å finne sitt eget territorium i kratt og buskas i skogene i området. Et halsbånd med radiosender gjør det mulig for den spanske verneorganisasjonen Lynx Life å følge ham.
Gaupen lever som regel alene etter sitt første leveår, og ifølge noen observasjoner hol­der den seg til mindre territorier på rundt 26 km2 – og unngår dyrkede eller bebygde landområder. I fjor sporet Lynx Life imidlertid en hunn på et 300 km langt streiftog. Hun jaktet med stort hell på jorde med jordbruk – et lovende tegn på tilpasnings­dyktighet hos den truede kattearten.

Kanskje du er interessert i ...

Les også